Uitgave

Haalbaarheid van RTK-GPS voor biologische tuinbouwbedrijven

Biologische tuinbouwbedrijven draaien hoge omzetten per ha. Kleine ‘foutjes’
kunnen grote gevolgen hebben voor het saldo. RTK-GPS (Real Time
Kinematic – Global Positioning System) is ondertussen een vaste waarde
op grote biologische akkerbouwbedrijven. Biologische tuinders zien op tegen
de aanschaf vanwege de kostprijs. Dit bioKennisbericht geeft informatie
over de haalbaarheid van RTK-GPS voor biologische tuinbouwbedrijven
en over de rentabiliteit aan de hand van twee voorbeelden.

RTK-GPS verlegt de grenzen

Een geslaagde groenteteelt begint met een goed bemeste grond, een goede bodemstructuur en een vlak en fijn zaaibed. Bij voorkeur leggen we voor het planten of zaaien nog een vals zaaibed aan. In de praktijk blijkt het erg lastig om op een onbeteeld perceel vaste sporen of teeltbedden aan te houden. Hierdoor blijft een vals zaaibed soms achterwege of wordt de bodem te diep bewerkt. RTK-GPS maakt het ook mogelijk om de zaaibedbereiding en zelfs de bewerkingen ervoor vanaf hetzelfde spoor te doen.

Vaak is het na het planten of zaaien nog nodig om 3 à 8 keer door het gewas te rijden voor de mechanische onkruidbestrijding. Als de rijen recht zijn, is de onkruidbestrijding beter uitvoerbaar. Planten of zaaien met RTK-GPS maakt dit mogelijk. Mits de nodige beveiliging, is een bestuurder op de tractor niet nodig. De bestuurder kan tijdens het rijden het plantwerk controleren. RTK-GPS maakt het ook mogelijk om bijvoorbeeld in de oogstpaden van bloemkool een ander vroeg gewas te planten.