Uitgave

Beheersing wortelvlieg

De larve van de wortelvlieg, Psila rosae, kan in een aantal schermbloemige gewassen grote schade veroorzaken. Het insect komt met name in de gematigde streken van het noordelijk halfrond voor, maar ook in sommige subtropische streken. Overal in Nederland waar peen wordt geteeld, komt aantasting voor.
In Nederland lijken de biologische telers goed met het probleem ortelvlieg om te gaan; het aantal meldingen van schade en afkeuring valt mee. Met slimme teeltmaatregelen zijn de problemen beheersbaar en dankzij inzicht in de biologie en levenscyclus van de wortelvlieg kunnen passende maatregelen de schade beperken. In dit BioKennisbericht een overzicht en tips.

Schade en waardplanten

Peen wordt aangevreten door de larven van de wortelvlieg. Die maakt veelal oppervlakkige (en soms diepere) gangen in de wortel. Dit leidt vrij snel tot bruinverkleuring. Waardplanten voor de wortelvlieg zijn schermbloemigen zoals knolselderij, peterselie, pastinaak, knolvenkel, dille, karwij, koriander en peen. Ook wilde planten zoals berenklauw, wilde peen, wilde kervel en zevenblad kunnen worden aangetast.

Poppen en overwintering

De wortelvlieg doorloopt een aantal stadia: ei, 3 larvale stadia, pop, en volwassen vlieg. De wortelvlieg overwintert als pop op diepten tot enkele tientallen centimeters in de grond, maar vooral tussen de 10-15 cm diep. Tijdens zachte winters kunnen ook larven in de peen overwinteren. Bijvoorbeeld in peen die in de winter is blijven zitten na afkeuring of na het rooien. Dergelijke winteropslag betekent dat een wortelvliegpopulatie nauwelijks aan stress wordt blootgesteld. In het jaar daarop kan de beginpopulatie wortelvliegen in dat gebied erg hoog zijn. Een hogere druk vergroot het risico op aantasting!

Een belangrijke tip is om percelen peen altijd en schoon te oogsten en geen afgekeurde peen in het veld te laten staan. Dit geldt ook voor moestuintjes, hoewel nooit is vastgesteld hoe groot de impact hiervan is op de wortelvliegdruk voor commerciƫle worteltelers. Uit de overlevende poppen komen in april en mei de wortelvliegen, het exacte moment hangt af van weeromstandigheden en temperatuur.