Nieuws

Zachtfruit telen in de aanwezigheid van de fruitvlieg

Gepubliceerd op
23 november 2015

Het CCBT-project ‘Zachtfruit telen in de aanwezigheid van de fruitvlieg 'Drosophila suzukii’ ging op 1 april 2015 van start. Binnen dit project ligt de focus op een relatief nieuw aspect binnen de Vlaamse tuinbouwsector, namelijk het beschermen van de aanplanting door preventief innetten.

Dit project wil biologische telers ondersteunen om tot een goede aanpak te komen voor de probleemplaag in zachtfruit, namelijk het opkomen van de zeer schadelijke fruitvlieg Drosophila suzukii. Bij deze plaag is het uiterst belangrijk om ze in een vroege fase op te merken. Na ei-afleg in rijpende vruchten voeden de larven zich met het rijpe vruchtvlees en kunnen enorme verliezen opleveren in productieteelten. In het buitenland, waar men al langer met Drosophila suzukii te maken heeft, hebben ze geen afdoende oplossingen voor het probleem. Ook zijn er nog geen biologische bestrijders bekend voor dit probleem. Eerst zal er een effectieve monitoring uit gevoerde moeten worden, naast preventief getroffen maatregelen. Bij de eerste intrede van de fruitvlieg op het bedrijf kunnen er ook mogelijk curatieve maatregelen getroffen worden. Dit project zal hierop inspelen aan de hand van demonstratie en gevoeligsheidsanalyse, die moeten leiden tot systeemgerichte preventieve aanpak. Het project wil op die manier de teelt- en bedrijfszekerheid van biologische tuinbouwbedrijven ondersteunen.

Aandacht voor preventieve aanpak van fruitvlieg

Naast een goede teelthygiëne, zoals proper plukken, koude keten bewaren, afval opruimen, etc, dient er vooral aandacht besteed te worden aan een preventieve aanpak van Drosophila suzukii op het bedrijf. Binnen dit project wordt er gefocust op een relatief nieuw aspect binnen de Vlaamse tuinbouwsector: ‘het preventief innetten van de aanplanting’. In dit project wordt vooral naar een antwoord gezocht op de vragen en hoe en wanneer zal dat toegepast moeten worden.

Meer informatie

Lees op de site van CCBT het volledige nieuwsbericht: Zachtfruit in de aanwezigheid van Drosophila suzukii

Publicatie

Contact

Miet Boonen, pcfruit, miet.boonen@pcfruit.be