Nieuws

Welke witloofrassen zijn geschikt voor bioboer

Gepubliceerd op
15 januari 2015

De teelt van biowitloof kent de grootste aanvoer in de periode van oktober tot en met april. De rassenkeuze loopt grotendeels gelijk met de gangbare teelt. Telers ervaren verschillen in ziektegevoeligheid tussen rassen en wilden dit in rassenonderzoek bevestigd zien.

In het seizoen 2013-2014 werden door Inagro te Beitem diverse rassen, geteeld onder biologische omstandigheden, onderzocht naar opbrengst, sortering, kwaliteit en houdbaarheid van het witloof. Alle witloofwortels werden geteeld op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro te Beitem in West-Vlaanderen. De wortels werden gezaaid in dubbele rij op ruggen van 70 cm met een zaaidichtheid van 39,7 zaden/m². De voorteelt was prei. Er gebeurde geen enkele bemesting of behandeling tegen ziekten en plagen.
Er werden drie vergelijkende proeven uitgevoerd: vroege, winter en late forcerie. Alle beproefde rassen waren hybrides.

Publicatie

Welke witloofrassen kan bioboer bekoren?

Bron: CCBT

Contact

Tania De Marez en Lieven Delanot, Inagro, lieven.delanote@inagro.be