Nieuws

Welke soorten gras passen bij een biologische maaiweide

Gepubliceerd op
17 augustus 2017

In maaiweides wordt vaak standaard Engels raaigras gezaaid in combinatie met witte en rode klaver. Andere grassoorten hebben vaak een duidelijke impact op de opbrengst en voederwaarde van een grasklavermengsel. De ontwikkeling van het gras heeft ook een invloed op de ontwikkeling van de rode klaver in het mengsel. Keuze van een goed rode klaver ras is van belang voor een goede persistentie. Klaver zorgt vervolgens voor extra eiwit in het ruwvoer.

In een proef die werd aangelegd op een biologisch maaiperceel in het najaar 2015 worden mengsels met 4 verschillende grassen en 2 rassen rode klaver vergeleken. Alle mengsels werden aangevuld met eenzelfde hoeveelheid witte klaver (variƫteit Hebe). Daarnaast worden in de proef 2 commerciƫle grasklavermengsels opgenomen die frequent worden toegepast door biologische telers. Het betreft een mengsel van Sencier (gangbaar, onbehandelde zaden) en een mengsel samengesteld door Biosano (biologische zaden)

Verschillende grasklavermengsels
Verschillende grasklavermengsels

Deze proef toont een aantal duidelijke verschillen tussen verschillende grassoorten. Daarbij moet rekening gehouden worden dat binnen elke grassoort nog grote verschillen mogelijk zijn naargelang het type (diploid of tetraploid; vroeg of laat) en het ras. Een mengsel van verschillende rassen biedt hierop een antwoord.
Uit de resultaten van de proef kan na een volledig seizoen en 3 snedes van het tweede seizoen het volgende geconcludeerd worden:

  • Engels raaigras levert een hoge DS-productie in combinatie met een hoge ruw eiwit productie het eerste jaar na zaai.
  • Grassoorten zoals gekruist raaigras of Festulolium geven een zeer hoge beginontwikkeling en zijn interessant indien in eenjarig grasland een hoge DS-productie wordt nagestreefd. Nadeel is dat ze de ontwikkeling van klaver onderdrukken. Combinatie met Engels raaigras lijkt aangewezen om ook klaver een kans te geven.
  • In meerjarige weides biedt rietzwenkgras en timotee een meerwaarde. Rietzwenkgras vormt diepe wortels en levert onder de huidige droge weersomstandigheden de hoogste DS-opbrengst en een veel hogere ruw eiwit-opbrengst dan de overige grassen.
  • Impact van het ras rode klaver is tot op heden beperkt.

Bron: CCBT

Publicatie

Contact

Annelies Beeckman, Inagro, annelies.beeckman@inagro.be