Nieuws

Welke erwt is geschikt in biologische zomermengteelt?

Gepubliceerd op
6 april 2016

Het biologisch rassenaanbod voor voedererwten is beperkt en vaak is de biologische teler aangewezen op gangbare rassen. In het COBRA-project werden in 2015 op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro enkele rassen van droge erwt beproefd in pure teelt en in mengteelt met zomergerst. Het doel hiervan was te onderzoeken welke eigenschappen van belang zijn bij de biologische rasontwikkeling en rassenkeuze.

Voor de proef werden vier rassen erwt aangeleverd in de vorm van niet ontsmet (ncb) zaad. Het betrof de rassen: Tiberius, Nitouche, Rebel en Vertige. Deze rassen werden beproefd in pure teelt (90 zaden/m²) en in combinatie met zomergerst Calcule. De vier erwtrassen zijn bladloze of ‘afila’ types. 

De gekozen zaaidichtheid in mengteelt is een resultaat uit vershillende bronnen. Er is gekozen voor gerst 116 zaden/m² en erwt 60 zaden/m². Om te voldoen aan de voorwaarden voor vlinderbloemigenpremie moeten erwten met minimum 75 zaden/m² worden ingezaaid. Een mengteelt met graan is daarbij niet uitgesloten. Object 9 is uitgezaaid om na te gaan of een mengteelt met een verhoogde zaaidichtheid van erwt, 75 in plaats van 60 zaden/m², geen problemen oplevert met legering.

Biologische rassenaanbod is nog beperkt

Bij de teelt van zomererwten voor droge korrel is een vroegrijp ras wenselijk om problemen tijdens de afrijping, zoals vernatting en vogelschade, te vermijden. Een kort, bladloos type verlaagt het risico op legering. Evengoed zijn de uitbreiding en de sterkte van het netwerk van ranken bepalend voor de stevigheid. 

De resultaten in 2014 en 2015 tonen aan dat het (biologische) rassenaanbod nog beperkt is. Rebel en Vertige zijn vroeg maar niet speciaal stevig. Nitouche is vrij lang en eerder vroeg. Nette toonde zich in 2014 als een kort en vroeg type. Tiberius is laat en lang maar was in 2015 vrij stevig dankzij een sterk netwerk van ranken. 

Mengteelt biedt meerwaarde

Een mengteelt samen met zomergerst biedt op het vlak van onkruidonderdrukking, gewasstevigheid en oogstzekerheid veel meerwaarde. Een (kort), bladloos en stevig type erwt is ook hier een voordeel. Voor de oogst van de droge korrel is een gelijktijdige afrijping van de erwt- en gerstcomponent gewenst. Bij de oogst voor GPS (gehele plant silage) is dit minder een kwestie en ligt de focus op totale gewasopbrengst en kuilwaarde. 

Voor de ‘vlinderbloemigenpremie’ is een minimale zaaidichtheid van 75 zaden/m² vereist. In mengteelt met gerst had deze hoge standdichtheid in dit teeltseizoen geen significante invloed op legergevoeligheid of opbrengst.

COBRA-project

COBRA_3.png

Het COBRA project maakt deel uit van het Core Organic II ERA-NET en wordt financieel ondersteund wordt door de Vlaamse Overheid (Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling). Voor meer informatie: www.cobra-div.eu.

Bron: CCBT

Publicatie

Welk type erwt voor biologische zomermengteelt?

Meer informatie

Contact

Karel Dewaele,Inagro, karel.dewaele@inagro.be