Nieuws

Weinig Phytophthora schade in nieuwe biologische aardappelrassen

Gepubliceerd op
27 juni 2014

De Phytophthora besmetting in aardappel was zeer vroeg dit jaar. Nieuwe aardappelrassen zoals Carolus, Alouette en Connect hebben de eerste Phytophthora aanval goed doorstaan. Ook het nieuwe nummer VOS-2006001-001 en de bekende rassen als Sarpo Mira, Toluca en Bionica bleven vrij van aantasting. Standaard biologische rassen als Agria en Ditta liepen wel blad- en stengelaantasting op.

Dit blijkt uit de rassendemo biologische aardappelen op het biologische proefbedrijf de Broekemahoeve van Wageningen UR in Lelystad.

Eerste meldingen van Phytophthora

Half mei kwamen de eerste meldingen van een Phytophthora besmetting al binnen. In de praktijk zijn al veel biologische percelen gebrand, ondanks dat de opbrengst nog laag is. Voor de betreffende biologische telers is dit een forse kostenpost. Hoewel de uitbreiding van de aantasting de laatste week lijkt stil te vallen, zal een nieuwe natte warme periode verdere uitbreiding geven.  

Betere rassen tegen Phytophthora

De resultaten op de Broekemahoeve zijn bemoedigend en een front van nieuwe rassen met betere Phytophthora resistentie lijkt er gelukkig aan te komen. Verdere betrouwbare toetsing van deze rassen is wel nodig om naast Phytophthora resistentie, ook de andere eigenschappen als smaak, opbrengst en bewaarbaarheid goed in beeld te brengen.

Contact

Kees van Wijk, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, kees.vanwijk@wur.nl