Nieuws

Weerloze en weerbare bodem

Gepubliceerd op
15 juni 2016

In het project "Bodemkwaliteit op zand" wordt onderzoek gedaan naar een betere bodemkwaliteit. En daarmee getracht een stabielere gewasopbrengst en betere waterkwaliteit op langere termijn te realiseren op zandgrond. De resultaten uit dit project zijn samengevat in de flyer "De bodem, weerloos en weerbaar".

Langjarig onderzoek naar bodemkwaliteit op de zandgrond op Wageningen UR-locatie Vredepeel laat zien dat hardnekkige problemen opgelost kunnen worden. De nitraatuitspoeling neemt af en de gewasopbrengst en bodemkwaliteit nemen toe door meer organische stof toe te voegen. Leer hier meer over in de zojuist verschenen folder ''De bodem weerloos en weerbaar''.

Denk mee, praat mee en doe mee

In de folder roepen we u op om bij te dragen aan vervolgonderzoek, want het langjarige bodemonderzoek Bodemkwaliteit op zand loopt in 2016 af. Zonde, want daardoor blijven essentiële vragen liggen voor de boer die de maatregelen op zijn eigen bedrijf wil toepassen. Bovendien, als er ooit weer gestart wordt kost het jaren om op punt uit te komen waar we ons nu bevinden.

Daarom de oproep: denk, praat en doe mee met een doorstart van het onderzoek. Met elkaar vullen we het onderzoek aan, zodat de resultaten nog meer praktische toepassing vinden!

Bron: Beter Bodembeheer

Meer informatie

Contact

Janjo de Haan, Wagening UR, janjo.dehaan@wur.nl