Nieuws

Vlaanderen onderzoekt mogelijkheden voor een mobiel slachthuis

Gepubliceerd op
17 augustus 2017

De Vlaamse overheid keurde begin juli het opstarten van een ‘operationele groep’ goed die de haalbaarheid van een mobiele slachteenheid gaat onderzoeken in Vlaanderen. Hoe groot is het potentieel, kan er een oplossing gevonden worden voor de wettelijke obstakels, is de klant bereid om een meerprijs te betalen voor dierenwelzijn, welke installatie is werkbaar en vergunbaar en kan het rendabel functioneren?

‘Operationele groepen’ zijn een nieuw projectconcept vanuit Europa waarbij stakeholders vanuit de sector, het onderzoek en andere zich samen buigen over een specifieke innovatie. BioForum kwam samen met een aantal biologische veehouders op de proppen met het idee van een mobiel slachthuis. Ook Ovam, Odisee en Steunpunt Hoeveproducten nemen deel aan het project. 

Kleinschalige (biologische) veehouders die slachten voor rechtstreekse verkoop, hebben al langer een probleem om op een bereikbare afstand een (gecertificeerd) slachthuis te vinden. Kleinere slachthuizen zijn dichtgegaan en grotere slachthuizen zijn niet toegerust om een beperkt aantal dieren te slachten voor rechtstreekse verkoop. De lange afstanden die men moet afleggen met de dieren zijn een doorn in het oog van veehouders en consumenten. 

In 2013 liet BioForum in het kader van het project 'Bio zoekt Keten' al een studie uitvoeren naar de haalbaarheid van een mobiele slachteenheid. Op dat moment waren er nog veel vragen bij de haalbaarheid en bleek de vraag te klein om het rendabel te maken. Intussen is de urgentie alleen maar toegenomen en is het aantal kleinschalige (bio)veehouders ook toegenomen. In Duitsland is er net over de grens een functionerende mobiele slachteenheid en ook in Wallonië onderzoekt men opnieuw de mogelijkheden. Naar aanleiding van de sluiting van het slachthuis van Genk en de problemen met het slachthuis in Tielt kwam de vraag naar alternatieven weer sterk naar boven.

In een rondvraag van BioForum bij biologische veehouders naar interesse in een operationele groep gaven 14 biologische veetelers en één starter aan dat ze interesse hebben, 11 zijn bereid om mee te investeren in een mobiele slachteenheid en 6 daarvan wilden als partner dit project mee indienen terwijl de anderen ook willen nadenken. Bij gangbare veehouders gebeurde er vooraf geen rondvraag, maar bij de start van het project in september zal bij hen wel naar interesse gepeild worden.

Bron: CCBT

Aanmelden

Geïnteresseerde veehouders kunnen zich nog steeds aanmelden bij An Jamart of Paul Verbeke via de contactgegevens hieronder.

Contact

An Jamart, BioForum, an.jamart@bioforumvl.be
Paul Verbeke, BioForum, paul.verbeke@bioforumvl.be