Nieuws

Vijf nieuwe teeltfactsheets over vlinderbloemigen

Gepubliceerd op
23 december 2016

Naar aanleiding van de vergroeningsmaatregelen is er hernieuwde interesse in de teelt van vlinderbloemige. Vanuit het demoproject 'Toepasbaarheid van vlinderbloemigen' zijn er vijf praktische teelthandleidingen samengesteld voor landbouwers die hiermee aan de slag willen gaan.

Om alle kennis over vlinderbloemige teelten, zoals luzerne en rode klaver, op een overzichtelijke wijze te verzamelen, zijn er vijf teeltfactsheet ontwikkeld. Deze maken onderdeel uit van het demoproject 'Toepasbaarheid van vlinderbloemigen bij de invulling van vergroening met focus op rundveebedrijven met nauwe vruchtwisseling'.

Dit project is ondersteund door het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid. In het kader van dit project stelden de projectpartners enkele teeltfiches samen met de belangrijkste teeltaspecten en aandachtspunten:

Bron: CCBT

Contact

Annelies Beeckman, Inagro, annelies.beeckman@inagro.be