Nieuws

Verzadigend voer verbetert slachtkwaliteit van biologische vleesvarkens

Gepubliceerd op
14 november 2006

Het verstrekken van een verzadigend in plaats van een standaard voer vanaf acht weken na opleg tot afleveren verlaagt de EW-opname en verbetert de slachtkwaliteit van gemengd gemeste borgen en zeugen. Bij de borgen verbetert hierdoor het saldo, bij de zeugen verslechtert het echter. Omdat het financiële nadeel bij de zeugen groter is dan het financiële voordeel bij de borgen is het bij gemengd mesten van borgen en zeugen financieel gezien niet interessant om een verzadigend voer te verstrekken vanaf acht weken na opleg tot afleveren. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen UR Livestock Research.

Op Praktijkcentrum Raalte is onderzocht of het bij onbeperkt gevoerde gemengd gemeste borgen en zeugen mogelijk is om via een verzadigend voer en/of ruwvoer de voer- en energieopname zodanig te verlagen dat het vleespercentage en het type van de vleesvarkens verbeteren zonder dat de vleeskwaliteit verslechtert. Ruwvoer (graskuil) verlaagde de EW-opname niet en had geen effect op de slacht- en vleeskwaliteit van de vleesvarkens. Door de borgen en zeugen vanaf acht weken na opleg tot afleveren een verzadigend voer te geven, bleek het echter wel mogelijk de EW-opname te verlagen en de slachtkwaliteit te verbeteren zonder dat de vleeskwaliteit verslechterde. Het effect op slachtkwaliteit was groter bij de borgen dan bij de zeugen en groter in de herfst- en wintermaanden dan in de zomermaanden.

Wisselend financieel resultaat

Het effect op het financiële resultaat was zeer verschillend bij de borgen en de zeugen. Bij de borgen verbeterde het saldo van € 1,30 naar € 4,22 per afgeleverd borg door een verzadigend voer. Financieel is het dus interessant borgen een verzadigend voer te geven.
Bij de zeugen daarentegen is dit niet interessant, omdat het saldo per afgeleverde zeug hierdoor verslechterde van € 46,71 naar € 17,48. Omdat het financiële nadeel bij de zeuger groter is dan het financiële voordeel bij de borgen is het bij gemengd mesten van borgen en zeugen financieel gezien niet interessant om een verzadigend voer te verstrekken. Deze saldo’s gelden overigens bij het uitbetalingssysteem van november 2005. Als men overweegt om een verzadigend voer aan vleesvarkens te geven, zou men het saldo opnieuw moeten berekenen aan de hand van actuele voerprijzen en het dan geldende uitbetalingssysteem.

Het onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en begeleid vanuit de Productwerkgroep Varkensvlees van Biologica.

Meer informatie:

Open rapport... (pdf, 204kb)

Contact informatie: Carola van der Peet-Schwering, Wageningen UR Livestock Research