Nieuws

Vaste waarden blijven aanwezig bij de onderstammen paprika

Gepubliceerd op
28 september 2015

In verwarmde kassen bestaat de meest rendabele rotatie voor een biologische grondteelt uit de volgende gewassen: tomaat, komkommer, paprika en/of aubergine. Deze gewassen zijn bijna allen van dezelfde familie en op alle kunnen wortelknobbelaaltjes zich voortplanten en/of overleven. Daarom is het van belang een resistente onderstam te gebruiken. Tevens hebben onderstammen invloed op de productie en de uniformiteit van de vruchten.

Aan de hand van een onderstammenproef werd nagegaan welke onderstammen het meest geschikt zijn en of enten noodzakelijk is bij weinig grondgebonden problemen. Voor de selectie van de onderstammen werd in eerste instantie rekening gehouden met de wensen van de telers. Uiteraard werd er ook gekeken naar de voorstellen die de zaadhuizen zelf aanleverden. De onderstamproef werd tevens bij twee telers aangelegd. Door het aanleggen van de onderstamproef op meerdere locaties worden meer herhalingen gecreëerd en kan rekening gehouden worden met reactie op bodemtype en infectiedruk.

Proef met blokpaprika

De proef werd aangeplant op 5 februari 2014 met als plantdichtheid 3,38 planten/m². Als ent werd Maranello (Enza) gebruikt. Er zat eveneens een ongeënt object in de proef. Tijdens de teelt werd een 2-stengelsysteem aangehouden. De oogst van de rode blokpaprika’s startte op 21 april en liep slechts tot 16 september door de hoge bladluisdruk. 

De keuze van de onderstam wordt voor een groot deel bepaald door de aanwezigheid en graad van aantasting van bodemgebonden ziekten en plagen. Binnen deze proef werd de wortelbeoordeling op drie verschillende locaties uitgevoerd. Bij geen van de drie locaties kon een grote druk van ziekten en plagen opgemerkt worden. RS 3524 (Uniseeds) en Scarface (Vitalis) komen als beste uit de proef naar productie toe; RS 3524 geeft echter een indicatie dat er gevoeligheid voor wortelknobbelaatjes kan aanwezig zijn, terwijl dit bij Scarface beduidend minder is. In een kas waar nog een ruime vruchtwisseling aangehouden wordt, kunnen ongeënte planten een optie zijn. Op die manier wordt de plantgoedprijs ook gedrukt. Eminent nr 10 (Eminent Seeds) voldoet in deze proef niet door zijn lage productie.

Publicatie

Meer informatie

Bron: CCBT

Contact

Justine Dewitte, PCG, justine@pcgroenteteelt.be