Nieuws

Vaste rijpaden redden teeltseizoen 2016

Gepubliceerd op
20 februari 2017

In het voorjaar 2016 startte Inagro met een pilootproject ‘Vaste rijpaden op breed spoor’ op het proefbedrijf biologische landbouw. Ondanks het moeizame teeltseizoen in 2016 blijken vaste rijdenpaden een gunstig effect te hebben op de teelt. Een proefopzet in prei onderstreept deze conclusie.

In een vergelijkende proef in herfstprei voor de industrie zijn de preiplanten voor gedeelte met 'vaste rijpaden op breed spoor' en een gedeelte volgens de klassieke aanpak ingeplant. De klassieke methode bestond in dit geval uit diepwoelen en rotoreggen met klassieke tractor op lage drukbanden en vervolgens planten en schoffelen met een lichte tractor op smalle band.

In de profielkuil van 5 augustus was duidelijk verschil te zien:

Figuur 1: Dwarsprofiel breed en vast spoor.
Figuur 1: Dwarsprofiel breed en vast spoor.

Figuur 2: Dwarsprofiel klassieke aanpak.
Figuur 2: Dwarsprofiel klassieke aanpak.

Resultaten uit de proef

Tussen de velden waren bij de oogst duidelijke verschillen zichtbaar. Bij de klassieke werkwijze werd 31 ton geoogst, bij het brede en vaste spoor bedroeg de opbrengst 35,5 ton. Dit is een meeropbrengst van 15%.

Lieven Delanote van Inagro besluit dat de meerwaarde van de breedspoortractor op 'vast spoor' in het moeilijke seizoen 2016 significant was. De mechanische onkruidbestrijding had voldoende effect. Met een meeropbrengst van 15% is de afschrijfwaarde van deze investering in 2016 ruim terug verdiend. Niettemin blijven er ook enkele uitdagingen die verdere actie en onderzoek vergen.

Publicatie

Contact

Lieven Delanote, Inagro, lieven.delanote@inagro.be