Nieuws

Tuta Absoluta blijft een risico

Gepubliceerd op
22 februari 2017

Ondanks alle maatregelen om Tuta vlindertjes te vangen voorafgaand en tijdens de tomatenteelt, is een uitbraak niet uitgesloten. In een speciale bijeenkomst in het najaar van 2016 zochten glastuinders, onderzoekers en adviseurs naar oplossingen voor komend seizoen.

De aanwezige populatie van Tuta Absoluta vormt nog steeds een bedreiging voor de biologische tomatenteelt.
Vanaf 2014 is de schade die de larven aanrichten sterk toegenomen. De maatregelen en middelen die biologische glastuinders kunnen inzetten zijn beperkt. De mogelijkheden tot ingrijpen zijn:

 1. Populatie terugbrengen door het:
  - vangen van de motten door bijvoorbeeld lampen met vangplaten, Watervallen en Deltavallen
  - verwarren van mannetjes door feromoon draadjes
    (nog geen toelating, zie foto)
  - door Tuta aangetaste bladeren verwijderen
     (= extra arbeid)
 2. Natuurlijke bestrijding door het inbrengen van voornamelijk Macrolophus, de opbouw van Macrolophus wordt bevorderd door bankerplanten (courgette, kalebas e.a.).
 3. Bestrijden door inzet natuurlijke middelen:
  - Bacillus thuringiensis meerdere stammen en merken
  - Spinosad (merk Tracer)

Correctiemiddelen

Gezien de schade die afgelopen jaar is ontstaan, zijn volgens de aanwezigen extra correctiemiddelen nodig. Een kandidaat is Neem of meer specifiek NeemAzal, dit middel heeft wel een toelating voor sierteelt onder glas, maar niet voor tomaten.
Inmiddels loopt een toelatingsaanvraag voor NeemAzal, maar of het middel beschikbar komt, blijft afwachten. Tot zolang zullen biologische tomatentelers met de maatregelen en middelen moeten doen zoals hierboven vermeld.

Meer informatie

Contact

Leen Janmaat, Louis Bolk Instituut, l.janmaat@louisbolk.nl