Nieuws

Tussenstand quinoa begin september in beeld gebracht

Gepubliceerd op
25 september 2015

Inagro zette een verkennende proef op met quinoa op het biologisch proefbedrijf. Ondertussen staat de quinoa er in alle maten en kleuren op het proefveld en komt het tijdstip van oogsten dichterbij.

Onkruidvrije quinoa

In de proef werd geƫxperimenteerd met mechanische onkruidbestrijding volgens een extensieve en een intensieve aanpak. De machines die we ter beschikking hadden waren een wiedeg van Treffler en een schoffelbalk met messen van 14 cm breed. Telkens werd er op rijen van 21 cm gezaaid. In dit droge voorjaar was een extensieve aanpak met 2 of 3 passages met de wiedeg voldoende om de quinoa van onkruiden te vrijwaren. Naarmate de teelt vorderde werd het verschil tussen quinoa en melganzenvoet zichtbaar. In een intensieve aanpak werd gestreefd naar een nultolerantie van onkruiden en daar bleek de schoffel een extra troef. De resultaten volgen nog dit najaar.

Diversiteit in de rassen

Door het al of niet aanleggen van een zaaibed bekwamen we twee zaaidata: 10 april en 13 mei. Drie rassen werden op die manier vroeg en laat gezaaid. Het koude voorjaar en de droogte leek de quinoa weinig te deren, zowel in vroege als late zaai. Jessie is een vroeg ras dat in het seizoen te maken kreeg met valse meeldauw, waardoor de oudere bladeren geel verkleuren en versneld afsterven. Atlas en Pasto zijn latere rassen. Atlas groeide uit tot een fors, vrij heterogeen gewas met planten tot 2 meter hoog. Pasto daarentegen groeit zeer gedrongen, heeft donker blad en is ongevoelig voor valse meeldauw.

Uitkijken naar de oogst

Nu de oogst dichterbij komt stelt de vraag zich hoe te oogsten. Het advies luidt om te maaien en na een aantal dagen drogen in het veld te oogsten vanaf zwad. Op die manier drogen de stengel en pluim in korte tijd op. Om het natregenen van het zwad en praktische beslommeringen te vermijden kun je overwegen om rechtstreeks op stam te dorsen. Omwille van het trage drogen van de stengel in het veld voegt dit naar schatting 1 Ć  2 weken toe aan de oogstdatum. De vroegste zaai van het vroege ras Jessie konden we op 3 september droog dorsen op stam. De late zaai werd op 11 september op stam geoogst. Het wordt uitkijken naar de oogst van de late rassen Atlas en Pasto.

Meer informatie

Bron: CCBT

Contact

Karel Dewaele, Inagro, karel.dewaele@inagro.be