Nieuws

TPorganics zoekt naar beloftevolle innovaties in de biosector

Gepubliceerd op
18 augustus 2015

Op 1 en 2 december 2015 organiseert het Europese technologieplatform TPorganics de Organic Innovation Days in Brussel. Het doel van dit event is het innovatiepotentieel van de biologische voedings- en landbouwsector in de kijker te plaatsen.

In dit kader lanceert TPorganics een oproep naar biolandbouwers, onderzoekers en bedrijven om hun innovatieve oplossingen voor de biologische landbouw- en voedingssector voor te stellen. Innovaties binnen volgende thema’s komen in aanmerking:

  • Innovatieve technologieën voor plaagbestrijding in biologische teeltsystemen
  • Nieuwe biologische voedselverwerkingsconcepten en technologieën
  • Nieuwe businessmodellen voor waardetoevoeging op lokaal niveau

Na een pre-selectie door het TPorganics Secretariaat van de ingediende innovaties zal een van de leden van TPorganics gevraagd worden de meest beloftevolle innovatie te selecteren. De indiener van de geselecteerde innovatie zal uitgenodigd worden om zijn/haar innovatie tijdens de Organic Innovation Days op 1 en 2 december voor te stellen. Een forfaitair bedrag voor het dekken van de reiskosten is voorzien. Alle ingediende innovaties zullen op de TPorganics website gepromoot worden.

Meer informatie en aanmelden

Alle voorstellen van innovaties kunnen gestuurd worden naar info@tporganics.eu. Deadline is 6 september 2015.

Een volledige beschrijving van de call vind je hier.

Contact

Lieve De Cock, NOBL, lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be

Marian Blom, Bionext, blom@bionext.nl