Nieuws

Thema 'Bodem en Water' staat centraal in acht kennisclips

Gepubliceerd op
26 april 2016

Belangstelling voor de bodem als productiefactor groeit. Om de sluipende achteruitgang van bodemkwaliteit tegen te gaan, is versterking van vakmanschap rond bodembeheer belangrijk. Hiervoor zijn acht kennisclips ontwikkeld met verschillende onderwerpen rondom het thema 'Bodem en Water'.

In de akkerbouw is sprake van een sluipende achteruitgang van de bodemkwaliteit, waardoor het opbrengend vermogen van de bodem daalt. Werd voorheen een matige bodemkwaliteit gemaskeerd door hogere bemestingsgiften, de hedendaagse bemestingsnormen maken dit niet meer mogelijk.

Ook in de melkveehouderij was de bodem nooit echt een aandachtspunt totdat ook daar toenemende problemen werden vastgesteld. Met afschaffing van het melkquotum zijn veel melkveehouders zich bewust dat bij uitbreiding van de veestapel er meer voer van eigen land moet komen met minder input.

Productiefactor

De bodem is de belangrijkste productiefactor voor de boer en de basis voor een goede productie. Daarnaast heeft de bodem ook een maatschappelijke waarde. Zo houdt de bodem water vast waardoor er minder snel wateroverlast ontstaat. Voor een goede bodem moet een boer de juiste dingen doen.

Het project Bodem en Water als duurzame productiefactoren voor akkerbouw en veehouderij, dat in 2015 is uitgevoerd, wil kennis ontsluiten om aan een goede bodem te werken. Doel van het project was het structureren van het bestaand lesmateriaal vanuit een integrale bodemvisie en ontwikkeling van inspirerende praktijkvoorbeelden. De acht kennisclips over bodembeheer zijn het resultaat van dit project.

Kennisclips

Bron: Groen kennisnet

Meer informatie

Contact

Janjo de Haan, Wageningen UR, janjo.dehaan@wur.nl