Nieuws

Suzuki-vlieg bij kers controleerbaar met gaas

Gepubliceerd op
24 augustus 2016

Herman Helsen vertelde op de Open Dag van Proeftuin Randwijk over het bestrijden van de Suzuki-fruitvlieg in de kersenteelt. Op het biologische appelperceel komen hagelnetten tot aan de perceelsranden, dus ook boven de kopakker. De zijkanten worden met insectengaas van maaswijdte < 1,0 mm dichtgemaakt, zodat het perceel tijdelijk volledig af te schermen is van de omgeving.

Onderzoeker Herman Helsen adviseert over de entomologische implicaties bij de hagelnetten. Helsen: “Suzuki-fruitvlieg is bij kers met dit gaas goed onder controle te houden. Maar houdt deze barrière ook appelbloesemkever of groene appelwants buiten het perceel? Of ontstaan er juist meer problemen met plaaginsecten door verandering van het boomgaardklimaat en toegangsbelemmering van natuurlijke vijanden? Het zijn nog open vragen, maar we gaan het proberen!”.

Invlieg van appelbloesemkever en groene appelwants vindt respectievelijk plaats in februari/maart en juli tot en met september. In deze perioden het gaas sluiten, houdt mogelijk beide insecten tegen. “Bladluizen komen waarschijnlijk wel door het hagelnet, nadat ze hierop zijn geland.” Ten slotte dient het insectengaas ook om praktijkervaring op te doen, zoals het wel of niet doorstaan van eventuele stormen.

Contact

Herman Helsen, Wageningen UR, herman.helsen@wur.nl