Nieuws

Succesvolle casestudies van gemengde landbouwsystemen

Gepubliceerd op
14 augustus 2017

In 2015 stelde de Europese Commissie een focusgroep samen om adviezen en aanbevelingen te verzamelen over gemengde landbouwsystemen. Het eindverslag (in Engels) is nu beschikbaar. In het verslag is aandacht voor succesvolle casestudies van gemengde landbouwsystemen op bedrijfs- en op regionaal niveau in heel Europa. De cases omvatten zowel voorbeelden uit de gangbare als biologische en biodynamische landbouw in het Verenigd Koninkrijk, Polen, Ierland, Servië, Slovenië en Denemarken.

De focusgroep bestond uit twintig geselecteerde expertises en achtergronden. Aan deze groep namen zowel wetenschappers, boeren als adviseurs deel. Zij kregen allemaal dezelfde opdracht mee en gingen hiermee aan de slag in 2015 en 2016 . De uitgangspunten zijn hieronder weer gegeven:

  • Voorbeelden te beschrijven en te vergelijken van verschillende vee/plant combinaties zowel op bedrijfs- als op territoriaal niveau. Voorbeelden geven van verschillende gemengde landbouwsystemen andere dan vee/gewassensystemen.
  • Waar relevant en mogelijk, de ecologische, economische en sociale effecten geproduceerd door de (her)-binnenbrengen van gemengde systemen in gespecialiseerde bedrijven/gebieden beschrijven.
  • Analyseren van gevallen van re-introductie van gemengde landbouw op bedrijfs- en/of landschap/territoriale niveau: wat maakte het mogelijk? Wat heeft het proces gestopt? Welke lessen kunnen hieruit getrokken worden?
  • Identificeren van de resterende behoeften voor onderzoek en innovatie en ideeën voor operationele groepen en andere innovatieve projecten

Het eindverslag onderstreept de voornaamste belemmeringen en de kansen voor de ontwikkeling van gemengde landbouwsystemen en technische en/of organisatorische oplossingen om duurzame gemengde systemen mogelijk te maken. Het eindverslag bevat ook aanbevelingen voor verder onderzoek met betrekking tot de gemengde landbouwsystemen. Deze hebben betrekking op de nood aan het ontwikkelen van kennisuitwisseling, het bevorderen van samenwerking tussen gespecialiseerde bedrijven en andere actoren voor het voorzien van ecosysteemdiensten op regionaal niveau en het beschouwen en het valideren van de gemende bedrijven geproduceerde ‘gemengde voedselmand’.

Bron: CCBT

Publicatie

Eindverslag: EIP-AGRI Focus Group Mixed farming systems: livestock/cash crops

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met 1 van de contactpersonen uit de lijst.