Nieuws

Stalontwerp stimuleert natuurlijk gedrag leghennen

Gepubliceerd op
15 maart 2010

Onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research hebben op het biologische legpluimveebedrijf De Lankerenhof in Voorthuizen een opfokronde en een legronde van gesnavelde, biologische hennen onderzocht. Zij beschrijven de resultaten in het blad Puimveehouderij in twee artikelen.

De artikelen beschrijven de inrichting van de stal en het management tijdens opfok en leggen. De pluimveehouders Chris en Marjanne Borren hebben zich bij de bouw van de leghennenstal laten inspireren door het project ‘Houden van Hennen’, dat het natuurlijke gedrag bij jonge hennen wil stimuleren. De opfokstal sluit qua filosofie aan op de legstal.
Het onderzoek laat zien dat de verschillende functionele zones op De Lankerenhof duidelijk bijdragen aan een goede balans in het gedrag van de dieren. Het houderijconcept lijkt goed te werken, maar onderzoek aan meerdere koppels moet dit bevestigen.

Opfok zonder pikschade

Het gedrag van de hennen in de diverse zones in de stal (scharrelen, voeren/drinken en rusten) zijn in twee tabellen (eerste en tweede fase opfok bij twee hoge lichtintensiteiten) weergegeven. De verschillende functionele zones werden door de dieren goed gebruikt en het gedrag paste goed bij deze zones. Er zijn geen afwijkende gedragingen gezien. Beschadigend pikgedrag werd nauwelijks waargenomen. Bij een klein deel van de dieren was het verenpak licht beschadigd, maar bleef onder de kritische 6% -waarde (methode Bestman). Na het onderzoek is het vlasstooisel op de beun vervangen door koolzaadstro. Deze maatregel gaf een hogere uniformiteit en een hoger diergewicht te zien.

Klik hier voor het complete artikel ‘Opfok zonder pikschade’ in Pluimveehouderij van 27 november 2009.

Legperiode

De technische resultaten van de legronde (zie tabel) bleven achter bij de fokkerijnorm, maar zijn toe te schrijven aan incidenten (virusinfecties) die los staan van het stalontwerp. De problemen tijdens de opfokperiode werken door in de leg. De pluimveehouder heeft betere resultaten met een later koppel leghennen; in week 29 al 13 eieren hoger dan het voor dit artikel gevolgde koppel.

Klik hier voor het complete artikel ‘Fier overeind na ronde 1’ in Pluimveehouderij van 18 december 2009.

Downloads

Meer downloads

Links