Nieuws

Stalboekje geeft veehouder tips bij inzet van natuurlijke producten

Gepubliceerd op
15 september 2016

RIKILT Wageningen University & Research heeft het ‘Stalboekje Melkvee 2016’ uitgebracht. In dit nieuwe boekje krijgen melkveehouders tips voor het gebruik van kruiden en andere natuurlijke producten. Veehouders weten vaak niet hoe zij plantaardige producten zinvol kunnen toepassen. Zij hebben behoefte aan praktische informatie over het ‘natuurlijk’ gezond houden van hun vee.

De grootste meerwaarde van kruiden en andere natuurlijke producten is dat de dieren gezond door perioden van stress kunnen komen. De kans op dierziektes verkleint hierdoor en op de langere termijn draagt dit bij aan robuustere dieren in de melkveehouderij.

Stalboekje Melkvee 2016

In het stalboekje staat een overzicht van de kruiden en andere natuurproducten die effect kunnen hebben bij verschillende gezondheidsproblemen. Ook worden suggesties gegeven over de inzet van natuurproducten als aanvulling op algemene managementmaatregelen. In de bijlage van het boekje staat een overzicht van onderzoek en literatuur bij de producten. Zo geeft het boekje de dierenarts inzicht in welke producten op de markt zijn en het onderzoek wat daarnaar is verricht.

Behalve het boekje voor melkvee verschenen reeds eerder stalboekjes over vleeskalveren, biologisch melkvee, varkens en pluimvee. De boekjes zijn ontwikkeld met medewerking van het Instituut voor Etnobotanie en Zoöfarmacognosie.

Stalboekjes Natuurlijk Gezond houden

English translations of the booklets: 'Natuurlijk gezond houden'

Meer informatie

Kruiden en diergezondheid

Contact

Maria Groot, Wageningen University & Research, maria.groot@wur.nl