Nieuws

Sta eens stil bij de bodem onder je voeten

Gepubliceerd op
4 november 2016

Ter gelegenheid van het afscheid van professor Lijbert Brussaard aan de Wageningen University is er een cahier met de titel ‘Leve(n)de bodem!’ uitgebracht. Hierin vertelt hij vertelt samen met andere wetenschappers, en vanuit de PPS Duurzame bodem, hoe de figuurlijke bodem onder ons bestaan tegelijk grond voor inspiratie is voor voedsel en technologie voor de toekomst.

De bodem: Vruchtbare bodems leveren ons voedsel, water en grondstoffen, maar ook een heel scala aan andere ecosysteemdiensten. De bodem is ook zoveel meer dan alleen aarde. Ondanks al die diensten die de bodem ons levert, springen we er vrij roekeloos mee om. Een groot deel van alle bodems op aarde is inmiddels teloor gegaan en nog ieder jaar komt daar een flink gebied bij.

Cahier Leve(n)de Bodem

Het cahier bevat zes hoofdstukken, die de positieve insteek van Leve(n)de bodem! belichten. Het eerste hoofdstuk laat zien in hoeverre zwarte, vruchtbare bodems maakbaar zijn. Het tweede en derde hoofdstuk verkennen in hoeverre de landbouw de sleutel in handen heeft tot herstel van bodems die door uitputting, erosie, of het optreden van ziekten en plagen zijn gedegradeerd. Dat herstel speelt ook een belangrijke rol in het vierde hoofdstuk, over de mogelijkheden om een gezonde economie met een gezonde bodem te combineren. De laatste twee hoofdstukken kijken naar de technische mogelijkheden: wat leert de modernste technologie uit de genetica ons over de tienduizenden bodemorganismen in een hapje grond, en wat kan de bodem zelf ons aan technologie bieden? De hoofdstukken zijn aangevuld met feiten en verhalen die uitlichten welke initiatieven er leven om te ‘doorgronden’ wat er gaande is én mogelijk is met de levende bodem.

Bron: www.beterbodembeheer.nl

Meer informatie