Nieuws

Spruiten zonder vreterij? Lastig, maar het kan!

Gepubliceerd op
6 mei 2019

Goede spruiten telen is een hele uitdaging. Spruitkool staat namelijk lang op het veld waardoor plaagdieren veel tijd krijgen om zich eraan tegoed te doen. In het project Bio-IPM hebben medewerkers van Bionext, Wageningen University & Research en Agrifirm samen met plantenkwekers, telers, veredelaars en adviseurs de knelpunten en oplossingsrichtingen voor het beheersen van plagen in de biologische spruitkoolteelt verkend.

Geïntegreerde aanpak loont

Leidend voor de oplossingsrichtingen is de systematiek van de geïntegreerde plaagbeheersing (IPM). Hierbij speelt met name preventie een belangrijke rol. Het toepassen van geïntegreerde plaagbeheersing is een werkwijze waarbij de teler ziekten en plagen namelijk zo veel mogelijk voorkomt en zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen gebruikt. De teeltmaatregelen die de teler anno 2019 kan nemen om plagen te voorkomen of te verminderen staan beschreven in Biokennisbericht 39. Een aantal daarvan worden ook de deskundigen genoemd in onderstaande video, opgenomen tijdens een veldexcursie over spruitkoolrasssen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Nog genoeg kennisvragen

Tijdens de vele gesprekken kwamen er diverse suggesties voor vervolgonderzoek. Sommige daarvan zijn afgeleid van andere teelten, andere weer van andere teeltmethoden. De vragen waarvoor verder onderzoek nodig is, zijn in een apart document gebundeld. Ze vormen zo een mooie uitdaging voor onderzoek en bedrijfsleven om daar de nodige antwoorden op te vinden. We willen immers ook in de toekomst over mooie, lekkere, gezonde spruitjes blijven beschikken.

Meer informatie

Contact

Marian Blom, Bionext, blom@bionext.nl