Nieuws

Screening van broccolirassen

Gepubliceerd op
26 april 2017

In de biologische teelt kiezen telers vaak voor rassen met robuuste variëteiten die goed met verschillende stressfactoren overweg kunnen. Voor broccoli wordt droogtetolerantie en een efficiënt gebruik van stikstof nog belangrijker in de toekomst. In het kader van het 'Robuuste Rassen' project van CCBT screende Inagro het rassenaanbod in 2016 op deze variëteiten.

Broccoli heeft net als bloemkool voldoende stikstof en water nodig om tot een goede opbrengst te komen. Als een van beide in gebreke blijft, wordt onvoldoende opbrengst en kwaliteit gerealiseerd. Omwille van MAP en de klimaatopwarming, vrezen telers dat deze omstandigheden in de toekomst zich vaker voor zulllen doen. Biologische telers hebben vaak niet de mogelijkheid om te corrigeren. In het kader van het project 'Robuuste Rassen' is Inagro van start gegaan met de sceening van het rassenaanbod.

Rassenproef

Voor de proef werden enkel gangbare, niet behandelde zaden aangeboden. De rassen leken geen stikstof te kort te komen maar ervaarden (eind) augustus wel droogtestress. Niet alle rassen behaalden voldoende stukgewicht. Bij de wat vroegere rassen BT91503, Chronos, Eos, Malibu en Iron Man wogen minstens driekwart van de schermen meer dan 500g. Chronos presteerde zowel in kwaliteit en opbrengst goed. Standaardras Iron Man combineerde een goede kwaliteit met een uniforme sortering. De oogstdatum van Parthenon viel later waardoor hij meer onderhevig was aan de droogte en minder opbrengst behaalde.

Bron: CCBT

Publicatie

Contact

Karel Dewaele, Inagro, karel.dewaele@inagro.be