Nieuws

’s Winters minder voereiwit voor biologische vleesvarkens bespaart kosten

Gepubliceerd op
24 december 2009

Voor varkenshouders kan het interessant zijn om ’s winters voer met minder eiwit en aminozuren te verstrekken aan biologische vleesvarkens. Per afgeleverd vleesvarken bespaart dit € 3,50 aan voerkosten en daalt de stikstofuitscheiding met 10,4%. Het aangepaste voer heeft geen negatief effect op de technische resultaten en de slachtkwaliteit.

Biologische vleesvarkens krijgen vaak onbeperkt voer en zijn gehuisvest in natuurlijk geventileerde stallen. In deze stallen kan de ruimtetemperatuur in de winter dalen tot beneden de 10°C. Bij dergelijke temperaturen hebben de dieren meer voer nodig. Uit onderzoek op Varkensproefbedrijf Raalte blijkt dat biologische vleesvarkens afkomstig van een York eindbeer vanaf 70 kg tot afleveren 2,75 kg voer per dag opnemen in de zomermaanden en 3,25 kg voer per dag in de wintermaanden. De extra voeropname gebruiken ze vooral voor het op peil houden van hun lichaamstemperatuur en in mindere mate voor eiwitaanzet. Op het varkensproefbedrijf is daarom onderzocht of vleesvarkens ’s winters voldoende hebben aan vleesvarkensvoer met minder eiwit en aminozuren.

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd met vleesvarkens afkomstig van een Tempo eindbeer en van een Pietrain eindbeer. Alle varkens kregen vanaf opleg tot circa 58 kg lichaamsgewicht een commercieel biologisch startvoer verstrekt. Daarna werd aan de controlegroep een standaard biologisch vleesvarkensvoer (EW = 1,05; ruw eiwit = 183 g/kg; darmverteerbaar lysine = 7,3 g/kg) gevoerd. Dit voer is tot afleveren onbeperkt verstrekt. De proefgroep werd overgeschakeld op een mengsel van het standaard biologisch vleesvarkensvoer en een vleesvarkensvoer met verlaagde eiwit en aminozuurgehalten (EW = 1,05; ruw eiwit = 157 g/kg; darmverteerbaar lysine = 6,3 g/kg).

Voordelen

Uit de onderzoeksresultaten bleken geen verschillen in groei, voeropname en voederconversie tussen proef- en controlegroep. Minder voereiwit had ook geen effect op spekdikte, classificatie en vleespercentage. De proefgroep nam 7,4% minder stikstof op dan de controlegroep. De stikstofuitscheiding daalde hierdoor met 10,4% per vleesvarken per ronde en op jaarbasis met 6,9% per vleesvarken, er van uitgaande dat het voer met minder eiwit in twee van de drie ronden op jaarbasis gevoerd kan worden. Als gevolg van de lagere stikstofuitscheiding zal ook de ammoniakemissie verminderen. De voerkosten waren bij de proefgroep bijna € 3,50 per afgeleverd vleesvarken lager, waardoor het saldo steeg met ruim € 4,50. Een dergelijk vleesvarkensvoer kan waarschijnlijk in twee van de circa drie ronden op jaarbasis worden gevoerd.

Downloads

Meer downloads