Nieuws

Rogge als 'graasgraan' levert smakelijk alternatief op

Gepubliceerd op
5 maart 2018

Grasklaverpercelen in de huiskavel verliezen na verloop van tijd aan productiviteit door de daling van het klaveraandeel. Herinzaai van het weideperceel is dan een optie. Een tussenteelt graan vóór herinzaai is dan meestal voordelig voor de klaverontwikkeling. Als de huiskavel beperkt is en we voldoende weidegang voor het melkvee willen behouden dan is het begrazen van het graangewas een goed alternatief. Op een biologisch melkveebedrijf werd winterrogge en Japanse haver in het voorjaar uitgezaaid en begraasd als ‘graasgraan.’

Als de huiskavel beperkt is en we voldoende weidegang voor het melkvee willen behouden is het begrazen van het graangewas een optie. Op een biologisch melkveebedrijf werd winterrogge en Japanse haver in het voorjaar uitgezaaid en begraasd als ‘graasgraan’.
De rogge leverde een smakelijk gewas op met een goede opbrengst en een behoorlijke voederwaarde. Japanse haver als graasgraan was minder geslaagd door de beperkte hergroei na het grazen.

Meer informatie

Contact

Luk Sobry, Inagro, luk.sobry@inagro.be