Nieuws

Richt aandacht op kapitaal onder het maaiveld

Gepubliceerd op
28 november 2016

Gera van Os opende haar rede ‘Met je kop in het zand, investeren in kapitaal onder het maaiveld’ voor de aanvaarding van lectoraat Duurzaam bodembeheer bij de Aeres Hogeschool in Dronten.

Het roer moet om, maar een eenduidige oplossing is er niet. Een andere manier van denken is nodig. Bewustwording dat het ook anders kan is de eerste stap, gevolgd door ervaringen opdoen met nieuwe maatregelen. De meeste praktische innovatiekracht zit bij agrariërs zelf. Daarom is samen kijken en discussiëren het begin van innoveren voor een betere bodemkwaliteit!

Kennis samen met kunde

Gera van Os, Lector Duurzaam bodembeheer Aeres Hogeschool

Het lectoraat Duurzaam bodembeheer richt zich op een optimale integratie van kennis en kunde op het gebied van de bodem, agrarische productiesystemen en daaraan gerelateerd grondgebruik, waterbeheer, bodemvruchtbaarheid en -gezondheid en de precisielandbouw. Dit moet uiteindelijk moet leiden tot een optimalisatie van duurzaam bodembeheer op bedrijfsniveau. Doordat Gera van Os, werkzaam voor Wageningen University & Research, 26 jaar lang zelf betrokken was bij het onderzoek aan bodemkwaliteit, biedt dit lectoraat nieuwe kansen om onderwijs, onderzoek en toekomstige agrariërs met elkaar te verbinden.

Meer informatie

Brochure: Met je kop in het zand, investeren in kapitaal onder het maaiveld

Bron: Duurzaam Bodembeheer

Contact

Gera van Os, Wageningen University & Research, gera.vanos@wur.nl