Nieuws

Resultaten eiwitvoorziening mengteelten met triticale

Gepubliceerd op
23 oktober 2017

In de zoektocht naar een hogere bedrijfseigen eiwitproductie faciliteert Inagro sinds een aantal jaren proeven met mengteelten. Hierin worden triticale onder andere gecombineerd met erwten of veldbonen. Een evaluatie van de resultaten over de afgelopen vijf jaar.

n 2012 zaaiden ze oor het eerst met de huidige zaaidichtheden in, namelijk triticale/veldboon aan 300/30 zaden/m² en triticale/voedererwt aan 400/25 zaden/m². Sindsdien waren de rassenproeven van de jaren van inzaai 2013 tot en met 2015 representatief (Tabel 1). Figuur 1 toont de de gemiddelde opbrengsten van ruw eiwit van de triticale puur en van de mengteelten met eiwit en veldboon weergegeven van deze drie jaren.

Tabel: Gemiddelde korrelopbrengst wintermengteelten gedurende 3 teeltseizoenen. De zaaidichtheden waren constant.
Tabel: Gemiddelde korrelopbrengst wintermengteelten gedurende 3 teeltseizoenen. De zaaidichtheden waren constant.
Figuur: Gemiddelde (geschatte) opbrengsten van ruw eiwit in triticale puur en in mengteelt met winterveldboon of voedererwt gedurende 3 teeltseizoenen. De zaaidichtheden waren constant (triticale/veldboon aan 300/30 zaden/m², triticale/voedererwt aan 400/25 zaden/m²).
Figuur: Gemiddelde (geschatte) opbrengsten van ruw eiwit in triticale puur en in mengteelt met winterveldboon of voedererwt gedurende 3 teeltseizoenen. De zaaidichtheden waren constant (triticale/veldboon aan 300/30 zaden/m², triticale/voedererwt aan 400/25 zaden/m²).

De mengteelt met erwten was risicovol (wintervraat of legering) en qua eiwitaanlevering enkel in 2015-2016 een succes t.o.v. triticale puur. Triticale met winterveldboon was een meer teeltzeker gewas waarmee doorgaans een ruw-eiwit-opbrengst van de korrel van 1 ton/ha mogelijk was. Een voordeel van de mengteelt met veldboon t.o.v. voedererwt is dat het een groot aandeel peulgewas aankan voor er legering optreedt. In 2015-2016 bleek echter dat ook veldboon risico’s kent en dat het inzetten op beide peulgewassen een goede zaak is voor de bedrijfszekerheid. Een mogelijkheid is om een drieledige mengteelt triticale-winterveldboon-voedererwt te zaaien. In de buitenproef van 2015-2016 was een dergelijk mengsel met bestemming GPS ingezaaid en was de legering van de veldbonen minder dan in de proef. Figuur 1 toont ook dat afhankelijk van de jaaromstandigheden, het aandeel peulgewassen in de korrelopbrengst sterk kan variëren.

Meer informatie

Contact

Karel Dewaele, Inagro, karel.dewaele@inagro.be