Nieuws

Resultaten demonstratieproject staarten van varkens

Gepubliceerd op
7 maart 2016

Tweeëneenhalf jaar na het tekenen van de Verklaring van Dalfsen is de eerste stap door de varkenssector gezet. Zij zijn gestart om staarten van varkens langzaam maar zeker minder kort, en mits verantwoord, mogelijk helemaal niet meer te couperen.

Op 2 maart is op de landbouwbeurs LIV in Venray de eerste resultaten van stap 1 gepresenteerd. De eerste stap was het uitvoeren van een demonstratieproject, het instellen van een praktijknetwerk en internationale samenwerking zoeken.

Probleem van staartbijten

Staarten worden gecoupeerd om te voorkomen dat varkens op staarten van soortgenoten gaan bijten. Het is een misverstand dat staartbijten alleen voorkomt in de reguliere varkenshouderij. Ook in de scharrel- en biologische varkenshouderij kampen varkenshouders met het staartbijt-probleem. Reden waarom ook de biologische sector is betrokken bij de Verklaring van Dalfsen.

Verklaring van Dalfsen

De Verklaring van Dalfsen, ondertekend door Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), LTO Varkenshouderij, de dierenartsenorganisatie KNMvD, Dierenbescherming, voerfabrikant Coppens Diervoeding, fokkerijorganisatie Topigs Norsvin, het Ministerie van Economische Zaken en Wageningen UR, beschrijft het routeplan 'Varkens met een krul'. Dit betekent stapsgewijs minder kort couperen van de biggenstaart en op de lange termijn geheel stoppen met couperen, mits verantwoord mogelijk.

Uit het demonstratieproject blijkt dat er nog geen kant-en-klare oplossingen zijn. Het demonstratieproject op VIC Sterksel dat 2 jaar heeft geduurd, heeft volgens onderzoekster Marion Kluivers wel veel inzicht opgeleverd. ''Maar we zijn er nog nietâ'', stelde zij vandaag bij de presentatie.''Tot in de laatste ronde zagen we problemen met bijterij met als gevolg dat het dierenwelzijn niet gewaarborgd kan worden.''

Behalve het demonstratieproject is ook het praktijknetwerk 'reduceren van bijtgedrag bij varkens' gestart. Dit netwerk bestaat uit zeven varkenshouders: zes gangbare varkenshouders en één biologische varkenshouder die als enige dieren met intacte staarten houdt. Alle bedrijven in het netwerk kampen met staartbijten.

Internationale samenwerking van belang

Internationale samenwerking is eveneens van groot belang en wordt voortgezet. Afstemming tussen landen is van belang in verband met de handel van varkens en de toekomstige marktvraag naar dieren met juist wel of niet gecoupeerde staart. Vanuit het onderzoek is daartoe in samenwerking met Duitsland en Denemarken een overzicht gemaakt van de Europese landen die actief zijn in onderzoek naar staartbijten, waarbij per land is aangegeven wat gedaan wordt. Met dit overzicht kunnen onderzoeken beter op elkaar afgestemd worden, wat vergelijking van resultaten mogelijk maakt. Waar nodig en mogelijk wordt dubbel werk voorkomen en wordt een betere onderlinge afstemming over de aanpak en de koers bereikt om gelijkgericht aan het voorkomen van staartbijten te werken.

Contact

Geert van der Peet, Wageningen UR, geert.vanderpeet@wur.nl