Nieuws

Resultaten ‘Bomen voor Buitenkippen’ gebundeld in brochure

Gepubliceerd op
26 augustus 2015

In het praktijknetwerk ‘Bomen voor Buitenkippen’ hebben biologische pluimveehouders samen met het Louis Bolk Instituut gewerkt aan het optimaliseren van de uitloop. Hierbij is rekening gehouden met verschillende aspecten, zoals beschutting voor de kippen, opbrengst in de vorm van fruit, brandstof of strooisel, verspreiding van de kippen, het weren van watervogels en biodiversiteit. De resultaten uit dit netwerk zijn gebundeld in de brochure: ‘Bomen voor Buitenkippen’.

In Nederland is ongeveer 2300 hectare in gebruik als uitloop voor biologische of vrije uitloopkippen. Een groot deel van deze uitlopen bestond aan het begin van het project nog uit gras. Kippen zijn van oorsprong echter bosvogels en voelen zich beter thuis in hun uitloop als er beschutting aanwezig is in de vorm van bomen en struiken. Dit was drie jaar geleden de aanleiding om te starten met het praktijknetwerk ‘Bomen voor Buitenkippen’.

Multifunctionele kippenuitloop

In de periode van 2012 tot begin 2015 hebben testbedrijven verschillende typen beplanting onderzocht op hun geschiktheid voor in de kippenuitloop. Ook werden er excursies georganiseerd voor pluimveehouders om allerlei soorten beplanting in de praktijk te kunnen zien. De testbedrijven stelden zich tot doel een kippenuitloop te realiseren die op een duurzame manier beschutting bood aan hun dieren en waarbij ze rekening hielden met verschillende factoren. In eerste instantie moeten de kippen zich er thuis voelen. Zo zijn er bomen geplant waarvan ook geoogst kan worden. Daardoor wordt de biodiversiteit groter en ziet de uitloop er groener uit voor boer en burger. Op sommige bedrijven is gekozen voor een aanplant met fruit- en notenbomen. Ook is onderzocht of in de uitloop energieproductie mogelijk is, bijvoorbeeld in de vorm van wilgenplantages of miscanthus. Een bijkomend voordeel is dat een uitloop met bomen en struiken een stuk minder aantrekkelijk voor grasetende watervogels zoals ganzen en eenden. Deze dieren hebben vaker het vogelgriepvirus bij zich dan andere vogels en vormen dus een risico voor het pluimvee.

Participatieve opzet en begeleiding

De testbedrijven hebben bomen en struiken aangeplant in de winter van 2012/2013. Tot en met april 2015 wisselen zij ervaringen onderling uit en met andere geïnteresseerde pluimveehouders. Hierbij is gekeken hoe de verschillende soorten inrichting voldoen aan eisen met betrekking tot dierenwelzijn,  biodiversiteit, rendement en het weren van ganzen en eenden. Alle deze bevindingen zijn nu gebundeld in een brochure: Bomen voor Buitenkippen.

Mooiste Kippenuitloop van Nederland

Een onderdeel van het project was de verkiezing van de Mooiste Kippenuitloop. Dit werd georganiseerd door Louis Bolk Instituut in samenwerking met Bionext. De prijs van de jury ging naar het biologisch Pluimveebedrijf de Zandschulp uit Overberg (Utrecht). De publieksprijs ging naar Kees Sijbenga uit Hooghalen (Drenthe). Bekijk hier onderaan de pagina de video's van de winnende bedrijven.

Publicatie

Brochure: Bomen voor Buitenkippen

Meer informatie

Contact

Monique Bestman, Louis Bolk Instituut, m.bestman@louisbolk.nl

Foto: Louis Bolk Instituut