Nieuws

Rassenproeven aardbeien biologische teelt

Gepubliceerd op
7 april 2014

Een juiste rassenkeuze bepaalt in sterke mate mee de rendabiliteit van de aardbeienteelt. Belangrijke eigenschappen van een ras zijn de productiviteit en vruchtkwaliteit, het rijpheidstijdstip en de ziektegevoeligheid. De aanplant van zowel vroege als latere rassen biedt bedrijfseconomische voordelen, maar ook voordelen naar arbeidsspreiding. Door gebruik van ziekteresistente of minder ziektegevoelige rassen kan men meer duurzaam telen.

De resultaten uit gangbare rassenproeven geven niet altijd weer hoe een ras zich zal gedragen zonder kunstmeststoffen en zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen. De rassenproeven in PPK Pamel, die gebeuren onder biologische omstandigheden, zijn bedoeld om de biologische aardbeiteler te helpen bij zijn keuze. De proeven die hier besproken worden, zijn de rassenproeven aardbeien van 2012 en 2013. De proeven gebeuren onder tunnels, onder andere als bescherming tegen vruchtrot.

Uit de rassenproef met junidragers blijkt dat er goede en evenwaardige alternatieven voor Darselect voor handen zijn. Maar met name Lambada en Sasha bleken minder geschikt voor de biologische teeltomstandigheden, omwille van de hoge gevoeligheid voor witziekte.

Door de latere en meer gespreide productie is een doordrager een goede oplossing om later op het jaar de afnemende vraag aan aardbeien toch te blijven invullen. Net als bij de junidragers komen er ook bij de doordragers jaarlijks nieuwe rassen bij. Met Florina, Florin, San Andreas, Montery, Portola, Cijosée en Mara des Bois is er een geschikt aanbod voor ieder bedrijf.

Bron: CCBT

Publicatie

Rassenproeven aardbeien biologische teelt

Dossier

Aardbeienteelt

Contact

Yves Hendrickx (PPK), yves.hendrickx@vlaamsbrabant.be of Mieke Vandermersch (dienst Landbouw—Provincie Vlaams-Brabant), mieke.vandermersch@vlaamsbrabant.be