Nieuws

Rassenproef biologische winterprei 2017

Gepubliceerd op
1 mei 2018

In de biologische preiteelt is de rassenkeuze het voornaamste instrument ter beheersing van ziekten en plagen. In 2017 ging het seizoen droog van start en waren trips en roest sterk aanwezig. In de winterprei haalde de biologische Cherokee een prima resultaat naast referenties Aylton en Pluston.

Deze rassenproef biologische winterprei ging in zeer droge omstandigheden van start. Vanaf half augustus werd het vochtiger en kon de prei doorgroeien. Trips was prominent aanwezig en in de herfst zorgde ook roest voor gewasschade. De winter verliep normaal en de prei werd uiteindelijk onder natte omstandigheden geoogst. Een gemiddelde marktbare opbrengst van 23,5 ton/ha werd behaald. De kwaliteit was goed. Opvallend in de resultaten van de verschillende rassen is de grote overeenkomst met het seizoen 2016.
De in biologische zaadvorm verkrijgbare Cherokee is eerder een herfstprei maar kon in deze omstandigheden toch de beste opbrengstresultaten neerleggen. Pluston is eveneens bio verkrijgbaar en presteerde gemiddeld. Aylton had een goede groeikracht in het veld en scoorde ook gepeld in de bak goed. Het is wel opletten voor schot. Keeper is opnieuw een donkere en (uitgezonderd van Colletotrichum) gezonde, sleetvaste prei met mooi opgericht blad. De stam is wel kort. Navajo lijkt te ziektegevoelig geworden voor de biologische teelt.

Bron: CCBT

Meer informatie

Contact

Karel Dewaele, Inagro, karel.dewaele@inagro.be