Nieuws

Rassenproef biologische spelt 2015-2016

Gepubliceerd op
27 oktober 2016

De afgelopen jaren neemt de belangstelling voor bakspelt fors toe. Voor biologische spelt is de vraag redelijk stabiel gebleven. In 2015-2016 is voor de tweede keer op rij onderzoek gedaan naar het rassenaanbod van biologische spelt.

Voor dit onderzoek hebben verschillende zaadhuizen zaden aangeleverd.  

Groeiomstandigheden 2016

De zeer natte groeiomstandigheden in de eerste helft van 2016 zorgden voor een slecht groeiklimaat voor de graanteelt. De opbrengsten in deze rassenproef biologische spelt waren dan ook lager met een gemiddelde opbrengst van 4,8 ton per hectare. 

Het rassenaanbod is divers en de rassenproeven in 2014-2015 en 2015-2016 bevestigen grotendeels de opdeling in ‘oude’ en ‘nieuwe’ types rassen. Oudere types zoals Oberkulmer rotkorn en Ebners rotkorn zijn gevoelig voor onder andere gele roest en zijn beperkt in opbrengsten. Deze schommelen tussen de 3 à 5 ton per hectare ongepeld. Titan lijkt in deze categorie een positieve uitschieter. Rassen van de nieuwe types zoals Frankenkorn, Epanis, Serenité en Zollernspelz combineerden een lagere ziektegevoeligheid met een hoog opbrengstpotentieel. De opbrengsten van deze rassen lagen tussen de 5 à 7 ton per hectare ongepeld. 

Meer informatie

Meer achtergrondinformatie over de eigenschappen van speltrassen en rassenproeven:

Publicatie

Bron: CCBT

Contact

Karel Dewaele, Inagro, karel.dewaele@inagro.be