Nieuws

Rassenproef biologische spelt 2014-2015

Gepubliceerd op
29 oktober 2015

In de zoektocht naar een hogere bedrijfseigen eiwitproductie voert Inagro sinds enkele jaren proeven met mengteelten. Deze mengteelten bestaat uit triticale in combinatie met erwten of veldbonen. Afgelopen jaar is een breed rassenaanbod voedererwten en winterveldbonen opgevraagd en vergeleken in een vaste combinatie met triticale.

De groeiomstandigheden in het seizoen 2014-2015 waren vrij gunstig voor de graanteelt. In deze verkennende rassenproef biologische spelt werden goede opbrengsten behaald van gemiddeld 5,8 ton per hectare. Het rassenaanbod is divers en deze proef bevestigt grotendeels de opdeling in ‘oude’ en ‘nieuwe’ types rassen. Oudere types zoals Oberkulmer rotkorn en Ebners rotkorn zijn gevoelig tot zeer gevoelig voor gele roest en waren beperkt in opbrengst. Gemiddeld brachten deze rassen 4 à 5 ton per hectare ongepeld op. Titan was een positieve uitschieter. Rassen van de nieuwe types zoals Frankenkorn, Cosmos, Epanis en Zollernspelz combineerden een lagere ziektegevoeligheid met een hoog opbrengstpotentieel van 6 à 7 ton per hectare ongepeld. 

De bakwaardeanalyse wordt nog uitgevoerd.

Bron: CCBT

Publicatie

Rassenproef biologische spelt 2014-2015

Contact

Karel Dewaele, Inagro, karel.dewaele@inagro.be