Nieuws

Rassenkeuze erwten en veldbonen in combinatie met triticale

Gepubliceerd op
29 oktober 2015

In de zoektocht naar een hogere bedrijfseigen eiwitproductie doet het Vlaamse Inagro sinds enkele jaren proeven met mengteelten. Deze mengteelten bestaat uit triticale in combinatie met erwten of veldbonen. Afgelopen jaar is een breed rassenaanbod voedererwten en winterveldbonen opgevraagd en vergeleken met elkaar.

In de relatief zachte winter van 2014-2015 is er geen vorstschade opgetreden. Daarentegen was wel er vraagschade waar te nemen bij de erwten. Slakken en vogels hebben vermoedelijk deze schade aangericht, waardoor de jonge planten zich niet goed konden ontwikkelen. Hierdoor was het aandeel van erwten in de opbrengst minimaal. De erwtrassen konden daarom in deze proef niet vergeleken worden. De rassen Arkta en Assas blijven hier de referenties, aangevuld met het ras EFB 33.

Veldbonen ontwikkelen zich goed

De veldbonen ontwikkelden in het voorjaar zonder problemen. Niet alleen het standaardras Diva, maar ook andere rassen presteerden afgelopen jaar goed. De combinatie met Arthur zorgde voor een hoge eiwitopbrengst.

Bron: CCBT

Publicatie

Rassenkeuze erwten en veldbonen in combinatie met triticale

Contact

Karel Dewaele, Inagro, karel.dewaele@inagro.be