Nieuws

Rassenaanbod biologische rode blokpaprika op een rijtje

Gepubliceerd op
28 september 2015

Rassen rode blokpaprika’s zijn er zeker genoeg, maar welke hiervan het meest geschikt zijn voor de biologische teelt is nog niet helemaal duidelijk. Voor de selectie van de rassen werd in eerste instantie rekening gehouden met de wensen van de telers. Uiteraard is hierbij rekening gehouden met het al dan niet beschikbaar zijn van biozaad en het aanbod dat de zaadhuizen zelf als voorstel aanleverden.

De proef werd geplant op 5 februari 2014 met een plandichtheid van 3,38 planten/m². Alle rassen opgenomen in proef werden geënt op Scarface (Vitalis). Er werd een 2-stengelsysteem aangehouden en de oogst ving aan op 21 april. Er werd geopteerd van direct rood te oogsten. Tijdens de proef werd een erge bladluisaantasting vastgesteld, waardoor de proef reeds werd stopgezet op 16 september.

Wegens het vroeger stopzetten van de teelt door ernstige aantasting van bladluizen en brandnetelwants, kan het laatste aandeel productie enkel geschat worden, en niet precies gewogen. Alle rassen opgenomen in de proef voldoen. E20B.4541 (Enza), en eventueel ook Sapporo (Rijk Zwaan) behalen mooie resultaten in de proef door toch iets beter te scoren op opbrengst, terwijl Maranello (Enza) dan weer een beetje achter blijft. PR6650 (Uniseeds) komt in deze proef opmerkelijk later in productie.

Publicatie

Bron: CCBT

Contact

Justine Dewitte, PCG, justine@pcgroenteteelt.be