Nieuws

Proefresultaten PIBO Campus 2016 beschikbaar

Gepubliceerd op
28 januari 2017

Tijdens de jaarlijkse studiemiddag georganiseerd door PIBO-campus zijn de proefresultaten van de biologische akkerbouwrotatie van 2016 in Vlaanderen gepresenteerd. Daarnaast vertelde Berry van de Velde vertellen over zijn CSA-bedrijf Oogstgoed.

De middag startte met Benny Van de Velde van Wervel als gastspreker aan het woord. Hij vertelde gepassioneerd over het CSA-bedrijf in Gent waarop hij sinds een 2-tal jaar actief is. Hij lichtte het reilen en zeilen van het bedrijf toe en gaf aan dat er een nauwere band is met de leden door de korte ketenstrategie.

Nico Luyx en Martine Peumans van PIBO-campus lichten de proefresultaten van de biologische teelten toe. Over het algemeen was het duidelijk dat er een hoge onkruiddruk was in alle teelten. De opbrengsten lieten te wensen over. De natte en daarna een periode vdroogte heeft daar zeker debet aan. maar helaas hebben we de natuur niet in de hand. De opbrengsten van de korrelmaïs waren wel zeer goed. Alle proefresultaten over 2016 zijn gebundeld. PIBO campus kijken samen met u uit naar een vruchtbaar seizoen

Bron: CCTB

Publicatie

Contact

Martine Peumans, PIBO Campus vzw, martine.peumans@pibo.be