Nieuws

Preventief handelen tegen knelpuntziekten bij melkvee en geiten

Gepubliceerd op
10 april 2018

Eind 2017 eindigde het project ‘Alternatieve methoden voor de preventie of behandeling van een knelpuntziekte in de biologische geiten- en rundveehouderij in Vlaanderen. Dit project bestond uit 2 delen. In het ene deel van het project lag de focus op de maagdarmworm (MD) problematiek bij runderen. In het andere deel was aandacht voor longproblematiek bij de geitenlammeren. Beide ziekten leiden in de praktijk vaak tot van chemische geneesmiddelen.

De onderzoekers concluderen dat er zowel voor de rundvee- als voor de melkgeitensector een duidelijke nood is aan de uitwerking van preventieve maatregelen voor de aangegeven knelpuntziekten.

Voor de rundveebedrijven is het mogelijk, mits jaar na jaar opvolgen van een beweidingsplan op maat, de infecties met O. ostertagia zodanig terug te schroeven dat een behandeling met anthelmintica overbodig wordt. Monitoring van de OD-waarde in de tankmelk en pepsinogeenbepaling bij de eersteweideseizoens kalveren zijn nodig om het effect van deze maatregelen te controleren. 

Preventieve aanpak

Voor de geitenbedrijven is het moeilijk om sterke uitspraken te doen omdat er eerst een duidelijker inzicht moet komen in de circulerende pathogenen op deze bedrijven. Toch is er een sterk vermoeden dat M. ovipneumoniae op veel bedrijven zal circuleren. Ook voor deze pathogeen is vooral een preventieve aanpak belangrijk. Deze preventieve aanpak bestaat vooral in het optimaliseren van de weerstand en de leefomgeving van de lammeren.

Bron: CCBT

Meer informatie

Contact

Jo Vicca, Odisee, jo.vicca@odisee.be