Nieuws

Positieve balans in 2016 voor proefbedrijf biologische landbouw

Gepubliceerd op
20 juni 2017

Het jaar 2016 gaat de geschiedenis in als een algemeen rampjaar voor land- en tuinbouw. Desondanks heeft het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro het goed gedaan. Het pilootproject ‘vaste rijpaden’, een goed machinepark voor mechanische onkruidbestrijding en een slim management maakten het verschil.

Op het Proefbedrijf Biologische Landbouw van Inagro wordt sinds 2001 op een oppervlakte van 12 hectare zandleemgrond biologisch geteeld. Een professionele bedrijfsvoering staat borg voor een goed referentiekader voor de proefveldwerking en levert een pak praktijkervaring op. Het pilootproject ‘vaste rijpaden op breed spoor’ werd in 2016 meteen over het volledige bedrijf uitgerold. In dezelfde stap werd volledig overgeschakeld op niet kerende grondbewerking. Tot eind mei liep alles van een leien dakje. De zondvloed van 29 mei en de daaropvolgende natte juni maand tekenden het verdere seizoen.

Bron: CCBT 

Meer informatie

Contact

Lieven Delanote, Inagro, lieven.delanote@inagro.be