Nieuws

Pak Tuta absoluta op tijd aan in tomaat

Gepubliceerd op
31 augustus 2016

Op dit moment richt de Tuta absoluta veel schade aan binnen de biologische tomatenteelt. Jaren geleden dook het vlindertje Tuta absoluta voor het eerst op in ons land. De larven vestigen zich op de tomatenbladeren, maar beschadigen ook de vruchten. Ondanks voorzorgsmaatregelen lopen biologische tomaten gewassen nu vaak flinke schade op.

Deze zomer is de mineermot op meerdere biologische bedrijven gevonden. Tuta absoluta kan via verschillende wegen het bedrijf binnen komen. Het is van belang dit insect vroegtijdig te signaleren en vervolgens actie te ondernemen om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Bestrijding van Tuta absoluta

Tuta absoluta heeft meerdere natuurlijke vijanden waaronder roofwantsen macrolophus. Een goede opbouw van macrolophus in het tomatengewas beperkt de opbouw van de populatie. Teveel macroluphus leidt weer tot schade aan de vruchten. Verder is het belangrijk om zo schoon mogelijk te starten met de teelt. Bij de teeltwisseling kunnen vlindertjes worden weggevangen met vallen en lampen. De mannetjes worden gelokt met feromonen.

Start vroegtijdig met bacteriepreparaten

Om uitbreiding te voorkomen kan (vroegtijdig) met bacteriepreparaten (Bt) worden gespoten, waarbij het advies de verschillende merken ofwel bacteriestammen af te wisselen met elkaar. Mochten deze voorzorgmaatregelen onvoldoende werken dan kan Tracer worden gebruikt waarbij het belangrijk is dat de larve op het juiste tijdstip in aanraking komt met het middel. Het middel Tracer met werkzame stof spinosad is in de biodynamsiche teelt niet toegestaan. Een middel dat wel volgens de EU verordening in aanmerking komt is Neem, maar dit middel heeft in Nederland geen toelating in de tomatenteelt.

Beheersing van Tuta absolute vraagt dus om een combinatie van voorzorgsmaatregelen en bijsturing met middelen die een toelating hebben binnen de tomatenteelt. Voor de biologische teelt is het middelenpakket nog wel beperkt.

Meer informatie

Contact

Leen Janmaat, Louis Bolk Instituut, l.janmaat@louisbolk.nl