Nieuws

Op zoek naar geschikte rassen en plantgoed voor bio frambozenteelt

Gepubliceerd op
17 februari 2017

Proefcentrum Pamel zoekt de komende 2 jaar actief mee geschikte rassen voor biologische frambozenrassen. Op 1 april 2017 gaat het CCBT-project ‘Biologische frambozenteelt: geschikte rassen en biologisch plantgoed’ van start. Op dit moment is er geen of nauwelijks biologisch plantgoed beschikbaar. De biologische kleinfruitteler maakt vaak gebruik van gangbaar plantgoed van herfst- en zomerframboos.

Het CCBT-project "Biologische frambozenteelt: geschikte rassen en biologisch plantgoed'' heeft als doel meer informatie te krijgen over de mogelijkheden met verschillende frambozenrassen geteeld onder biologische omstandigheden. Dit om enerzijds de parameters te bepalen die een ras geschikt maken voor de biologische teelt en om via dit project voor herfst- en zomerframboos enkele geschikte rassen te zoeken. Anderzijds heeft dit project ook tot doel vermeerderaars te adviseren en hen ertoe aan te zetten om geschikte rassen ook biologisch te gaan vermeerderen.

Weinig onderzoek over biologische frambozenteelt

Biologisch rassenonderzoek bij frambozen wordt nauwelijks of niet uitgevoerd. Bio-kleinfruittelers moeten zich meestal baseren op de resultaten uit het gangbaar onderzoek. Het biologisch telen van frambozen is echter moeilijk te vergelijken met gangbaar geteelde frambozen. Vooral naar ziektegevoeligheid en groei onder vaak beperkte en organische bemesting zijn er grote verschillen. Vandaar dat de biologische kleinfruittelers het belangrijk vinden om rassen onder biologische omstandigheden te telen en te vergelijken.

Beperkt aanbod (biologisch) plantmateriaal

Er is nauwelijks of geen aanbod van biologisch plantmateriaal. Als compensatie op deze schaarste is het toegelaten gangbaar plantmateriaal aan te kopen en ontheffing aan te vragen bij de controleorganisatie van het bedrijf of via OrganicXseeds. De meeste van deze planten worden echter geteeld en verkocht in (pers)pot. Voor dit type van plant wordt geen ontheffing meer verleend. Enkel voor planten met naakte wortel wordt ontheffing verleend. Deze zijn slechts zeer beperkt beschikbaar. Er is dus meer dan ooit vraag naar biologisch geteeld plantmateriaal.

Lever input aan de sector

Via een bevraging wordt bij de sector gepolst naar de karakteristieken waar de plant, vrucht en teeltsysteem aan dienen te voldoen. Of de voorkeur gaat naar een vroege- (zomerframboos) al dan niet een late (herfstframboos) teelt. Of er geopteerd wordt voor een beschutte- of openluchtteelt. Welke rassen nu reeds gebruikt worden, e.d. Als al deze informatie verzameld is, wordt er een afweging gemaakt van welke rassen gebruikt zullen worden en voor welk teeltsysteem geopteerd wordt. De beschikbaarheid van het plantmateriaal (long canes met naakte wortel of biologisch plantgoed) wordt gecontroleerd zodat de planten besteld kunnen worden en de proef aangelegd kan worden,

Downloaden vragenlijst

Download onderstaande lijst en vul u bevindingen in. Zorg dat de lijst uiterlijk op 22 februari is ingeleverd bij Proefbedrijf Pamel

Bron: CCBT

Contact