Nieuws

Ook bio pluimveesector zoekt oplossing voor reductie van fijn stof en ammoniak

Gepubliceerd op
7 maart 2017

Op dit moment is de biologische pluimveehouderij vrijgesteld van verplichte wettelijke maatregelen voor emissiereductie van ammoniak en fijn stof. Deze vrijstelling heeft te maken met de kleinschaligheid waardoor enerzijds de totale emissie van bedrijven lager is en anderzijds investeringen in emissiereductie minder rendabel zijn. Toch heeft de biologische sector besloten zijn verantwoording te nemen en te zoeken naar een oplossing.

Recente onderzoeksresultaten van RIVM hebben laten zien dat uitstoot van fijn stof uit pluimveebedrijven effect heeft op de volksgezondheid van de omwonenden. De overheid heeft naar aanleiding daarvan afspraken gemaakt met de pluimveesector over de reductie van fijn stof emissie in de komende jaren. Hierbij wordt ook gekeken naar de biologische pluimveehouderij. Een vrijstelling ‘zonder meer’ is niet langer aan de orde. Dat geldt dan ook voor ammoniak, dat in dit kader als een secundaire bron van fijn stof wordt gezien. 

Voor de biologische sector is het van belang om haar imago op dit vlak schoon te houden. En mede gezien haar groei, vindt de biologische pluimveesector dat ze hierin haar verantwoordelijkheid dient te nemen. 

Emissies in kaart brengen

Mogelijke reductiemaatregelen moeten beoordeeld worden. Daarnaast is het van belang om de omvang van het probleem in kaart te brengen. Wat dat betreft zijn er, zeker ten aanzien van (primair) fijn stof, nog veel vragen over emissie van biologische pluimveebedrijven. Zowel over de mate van als over de soort fijn stof. Daarnaast is het ook essentieel om het effect van emissie en fijn stof van de uitloop inzichtelijk te krijgen.

Op deze vragen zoekt Bionext samen met de BPV antwoorden. En op grond van deze antwoorden zullen praktische oplossingen binnen de biologische bedrijfsvoering gezocht worden, waarmee eventuele emissieproblemen kunnen worden aangepakt.

Onderzoek naar mogelijke oplossingen

Bionext en BPV hebben deze vragen onlangs met het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu besproken. In de komende tijd vindt hierover afstemming plaats met onderzoekers van Wageningen UR.

Bron: Bionext

Contact

Hans Fuchs, Bionext, Fuchs@bionext.NL