Nieuws

Onderzoek naar bodemverbeterende middelen tegen aaltjes

Gepubliceerd op
26 april 2017

Door een krappe rotatie met vruchtgroenten in een verwarmde kas duiken hier op termijn bodem gebonden ziekten en plagen op, waaronder de wortelknobbelaaltjes. Aan de hand van een oriënterende proefopstelling is nagegaan of de natuurlijke middeltjes die recentelijk op de markt gekomen zijn al dan niet veelbelovend zijn.

De toepassingen die zijn geëvalueerd in deze proef waren onder meer Biochar, wood chip compost, Nemater, Profunda + Nemamix en Maxstim for salads. Hieruit bleek dat een snel effect van de middelen, bij hoge initiële aaltjesdruk echter niet aantoonbaar was. Over het effect op langere termijn, of over het effect bij een lagere initiële druk, kon geen uitsluitsel gegeven worden.  

Bron: CCBT

Publicatie

Contact