Nieuws

Onderstammen voor meer teeltzekerheid

Gepubliceerd op
1 december 2011

Om de schade door wortelknobbelaaltjes te beperken nemen biologische glastuinders meerdere maatregelen. De keuze van een geschikte onderstam is een veel genomen maatregel. Naast bescherming tegen aaltjes is het belangrijk dat de onderstam goed verentbaar is en goede productie en kwaliteit oplevert.

In de vruchtgroententeelt komen vaal warmte minnende wortelknobbelaaltjes voor. Meloidogyne incognita (Mi) komt het meest voor, maar ook M. hapla (Mh) en M. javanica (Mj) kunnen goed vermeerderen op deze gewassen. Een beoordeling aan de hand van de wortelknobbelindex (WKI) vormt een maat voor de gevoeligheid van de onderstam. Bij komkommer gaven 3 van de 24 getoetste onderstammen een lage WKI. Naast de veel gebruikte Harry zijn ook nr. 64-10 en 64-12 redelijk resistent tegen wortelknobbelaaltjes. Sommige onderstammen kiemen traag en zijn lastig te verenten. Omdat de zaadbedrijven deze onderstammen niet langer op de markt brengen, is er geen resistente onderstam beschikbaar. Andere veel gebruikte komkommeronderstammen zijn vaak gevoelig voor wortelknobbelaaltjes.

Onderstammen tomaten

Voor de tomatenteelt zijn enkele onderstammen beschikbaar die minder gevoelig zijn voor Mi en Mj en vaak ook Mh. De onderstammen PG76 en Brigéor gaven een lage WKI score en lage reproductie van aaltjes. Big Power lijkt te voldoen, maar is minder vaak beproefd.

Ook bij paprika zijn enkele onderstammen beter bestand tegen Mi en Mj. Vier van de 14 getoetste onderstammen doen het relatief goed. Naast Capital en Snooker lijken ook 07zs102 en PR 131 vrij resistent tegen Mi en Mj. De meeste onderstammen zijn gevoeliger voor Mh dan voor Mi en Mj. Wel gaven de onderstammen onder nummers 07zs102 en PR 131 een lagere productie.

Downloads

Meer downloads

Links


Contact

Jan Janse, Wageningen UR Glastuinbouw, Jan Janse