Nieuws

Nieuw onderzoeksprogramma naar ruwvoerproductie en bodemmanagement

Gepubliceerd op
22 juni 2016

Wageningen UR is samen met het bedrijfsleven een nieuw onderzoeksprogramma gestart voor een efficiëntere ruwvoerproductie.

In de prakijk is duidelijke behoefte aan praktische, betrouwbare kennis over duurzame ruwvoerteelt in Nederland. Volgens het Ruwvoerplatform laat de melkveehouder op dit moment naar schatting meer dan 15 procent grasopbrengst en meer dan 10 procent maïsopbrengst liggen. Dat komt doordat de melkveehouder meer gericht is op zijn vee en minder op zijn gewassen en door suboptimale kennistoepassing in vooral het bodemmanagement.

Werken aan optimale ruwvoerteelt

Binnen de PPS (Publiek private Samenwerking) Ruwvoerproductie en Bodemmanagement wordt kennis ontwikkeld om een belangrijk deel van het gat in opbrengst tussen de potentiële en daadwerkelijke opbrengsten (yield gap) te dichten met een lage milieubelasting en met behoud en verbetering van (bodem)ecosysteemdiensten.
Wageningen UR zal daarnaast samen met de bedrijven werken aan innovaties waarmee de huidige ruwvoeropbrengst in zowel kwaliteit als kwantiteit op een duurzame manier toegroeit naar de potentiële ruwvoeropbrengst.

Samenwerkende partijen

De PPS Ruwvoerproductie en Bodemmanagement is een samenwerking van Wageningen UR met Barenbrug Holland b.v., DLF b.v., DSV Zaden Nederland b.v., J.Joordens, Zaadhandel b.v., Limagrain Nederland b.v., Vandinter SEMO b.v., Plantum, ZuivelNL, LTO Nederland, Euralis, MOVO Zaden, NMB, Syngenta, Pioneer
Agrifirm Group b.v., ForFarmersGroup, Cumela Nederland en Louis Bolk Instituut

Meer informatie

Contact

Wijnand Sukkel, Wageningen UR, wijnand.sukkel@wur.nl