Nieuws

Niet zomaar een plan

Gepubliceerd op
15 november 2010

Not just any plan is de titel van een artikel in een blad voor de EU over het verminderen van medicijngebruik bij melkvee. Het is een interview over en ervaringen uit het driejarig ANIPLAN-project op 147 melkveebedrijven in 7 Europese landen waarvan ook 10 in Nederland. Minder gebruik van medicijnen zou bereikt kunnen worden door het ontwerpen van een aantal principes voor de planning van diergezondheid en dierwelzijn, door het gebruik van dierparameters om dieren en bedrijven te beoordelen en door het ontwerpen van richtlijnen voor diverse vormen van kennisoverdracht aan veehouders.

Biologische principes worden niet vanzelfsprekend altijd toegepast op het bedrijf. In inspecties wordt naar de letter van de regelgeving gekeken, maar biologisch is meer dan dat: natuurlijkheid, natuurlijk gedrag bevorderen vraagt kennis en kunde, het gebruik van voedermiddelen uit de eigen regio, het zoeken naar balans in het bedrijf gaat niet van de ene dag op de andere. De redenen om biologische te worden zijn voor een deel van de bedrijven gebaseerd op economische motieven en het vraagt tijd om het bedrijf aan te passen en innovatieve oplossingen te bedenken. Bovendien wordt ook in de biologische melkveehouderij steeds meer aandacht besteed aan andere zaken dan de dieren en zijn adviseurs vaak niet goed op de hoogte van de biologische principes.

In ANIPLAN blijkt het mogelijk onder verschillende condities (klimaat, huisvesting, voeding) verbeteringen te bereiken door gebruik te maken van dierparameters en deze in een gezondheid- en welzijnsplanning te gebruiken. Zelfs in een betrekkelijk korte periode heeft deze manier van werken geleid tot een vermindering van het medicijngebruik. Vooral het gebruik van antibiotica voor uiergezondheid en het gebruik van medicijnen voor stofwisselingsaandoeningen verminderden terwijl de productie per koe op peil bleef en ook de leeftijd van de koeien niet lager werd (dus niet alle zieke koeien werden afgevoerd!).

Een voorwaarden voor het gebruik van diergezondheid- en welzijnsplannen is een open gesprek daarover met de veehouder. In het project werd een aantal voorwaarden benoemd waaraan een goed plan of planningsproces moest voldoen. Zo’n plan moet afgestemd zijn op de omstandigheden op het betreffende bedrijf, de veehouder moet het probleem erkennen en het zich eigen maken en bepaald wat er gebeurd, externe kennis is nodig om bedrijfsblindheid te voorkomen (die kan ook door collega veehouders geleverd worden in een studiegroep bijvoorbeeld), er is een geschreven plan waarin de biologische principes gerespecteerd worden, ook de goede dingen op een bedrijf worden benoemd en - dat speelt vooral op grote bedrijven met vreemd personeel- alle personen die op het bedrijf werken moeten betrokken worden bij het proces.

Wie doet er mee in 2011

In 2011 wordt voor het vervolg op dit EU-project in Nederland een aantal biologische melkveehouders gezocht die op deze manier vooral de uiergezondheid van hun veestapel willen verbeteren met minder gebruik van medicijnen. U kunt zich daarvoor melden bij Gidi Smolders, tel 0320-293439 of via email gidi.smolders@wur.nl.

Downloads

Meer downloads