Nieuws

Mycosphaerella in de komkommerteelt

Gepubliceerd op
28 juni 2016

De laatste jaren komt vruchtrot in komkommers, veroorzaakt door Mycosphaerella, steeds vaker voor. Dit leidt tot grote economische schade. De jaarlijkse productieverliezen door Mycosphaerella kunnen oplopen tot 14000 euro per hectare. Deze inwendige vruchtrot is moeilijk vast te stellen. Binnen het VLAIO-project ‘Beheersing van Didymella bryoniae (Mycosphaerella) in de teelt van komkommer’ is een praktische brochure gemaakt met een duidelijk overzicht van de symptomen.

Mycosphaerella kan alle (afstervende) bovengrondse delen van de plant aantasten die nog vocht bevatten. Hoewel zware aantasting kan leiden tot dode planten, komt dit in de praktijk maar weinig voor. De schimmel geeft een typische zwartverkleuring. De aanwezige vruchtlichamen zijn, met het blote oog of met behulp van een loep, als kleine zwarte puntjes zichtbaar. Hierna volgt een overzicht van de door Mycosphaerella gevormde symptomen voor elk van de mogelijk infectieplaatsen.

Vruchtrot

Inwendig vruchtrot begint bij infectie van de bloem. Dit is de meest gevoelige plaats, omdat dit het enige orgaan is dat geïnfecteerd kan worden wanneer het niet beschadigd is. Dit soort vruchtrot kan tijdens de teelt of bij het sorteren van de geoogste vruchten al zichtbaar worden doordat de vrucht aan het bloemeinde wat ingezonken is. Hierdoor is het mogelijk om deze vruchten uit het handelskanaal te houden. Let wel op dat dit symptoom op zich niet als diagnose kan dienen aangezien deze misvorming ook door fysiologische afwijkingen veroorzaakt kan worden. Als de vrucht wordt doorgesneden is binnenin een bruinverkleuring waar te nemen. Een uitgroeiende vrucht biedt meer weerstand waardoor een infectie (via de bloem) meestal lange tijd latent blijft (niet zichtbaar is). Pas in een later stadium, vaak na de oogst, wordt deze infectie (terug) actief en treedt rotting op. Uitzonderlijk wordt er van dit patroon afgeweken. Het grote merendeel van de infecties blijft latent en is dus niet zichtbaar tijdens het oogsten. De aantasting wordt in dit geval pas zichtbaar in het handelskanaal en dit leidt tot imagoschade.

Brochure met beeld

In het project is een brochure ontwikkeld, waarin de verschillende symptomen van Mycosphaerella in beeld zijn weergeven. Deze foto's kunnen komkommerkwekers helpen de symptomen te herkennen en om vervolgens actie te ondernemen. Naast de aantasting van de vruchten is het ook mogelijk dat er aantastingen plaats vinden aan stengelbasis, stengel en beschadigde blad- en vruchtsteel. Lees hier het artikel: Mycosphaerella in de komkommerteelt of download de brochure: Mycosphaerella in de komkommerteelt.

Vooruitblik 

Het onderzoeksproject focust vooral op het voorkomen van infecties door Mycosphaerella. Het doel is om tot een aantal teelttechnische adviezen en richtlijnen te komen die de teler eenvoudig kan toepassen in zijn bedrijfsvoering. De rol van het klimaat zal de komende jaren grondig bekeken worden. Daarnaast zal er ook naar de effectiviteit van fungiciden en van Biologische Controle Organismen gekeken worden om bloeminfecties te voorkomen.

Bron: CCBT

Dit onderzoek werd uitgevoerd met de steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen en de gebruikersgroep, in het kader van het project ‘Beheersing van Didymella bryoniae (Mycosphaerella) in de teelt van komkommer’.

Meer informatie

Contact

Justine Dewitte, PCG, justine@pcgroenteteelt.be