Nieuws

Met RTK-GPS dichter bij gewasrij schoffelen, levert voordelen op

Gepubliceerd op
6 maart 2008

Bij precisielandbouw werkt schoffelen met een RTK-GPS-ontvanger het beste wanneer deze op de schoffelmachine is geplaatst en niet te snel wordt gereden. Eerder en dichter bij de gewasrij schoffelen, vergemakkelijkt de onkruidbestrijding in veel gewassen en verhoogt de capaciteit. Dit blijkt uit oriënterend onderzoek naar de optimale inzet van RTK-GPS van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving van Wageningen UR, gepubliceerd in Ekoland.

Besturingssystemen die gebruik maken van satellietnavigatie zijn inzetbaar bij het wegschoffelen van onkruid. RTK-GPS (RealTimeKinetic-GPS) besturing maakt gebruik van een navigatiesysteem op basis van GPS-satellieten in combinatie met een correctiesignaal vanaf een vast landbaken. Als een teler bij het zaaien gebruik maakt van dit systeem, worden gegevens opgeslagen die nodig en aanwendbaar zijn bij volgende bewerkingen, zoals schoffelen, in het gewas. Elke centimeter dichter bij de gewasrij schoffelen, levert vooral bij biologisch geteelde gewassen minder handmatig wiedwerk op en dus minder kosten. Daarnaast zullen intra-rijwieders, zoals een vinger- en een torsiewieder, effectiever kunnen werken. Vooral voor telers die al gebruik maken van GPS is de stap naar RTK-GPS niet zo groot meer.

Fabrikanten claimen dat met RTK-GPS de afwijkingen in de besturing hooguit 2 centimeter naar links en rechts bedragen. Deze nauwkeurigheid is voor schoffelen een vereiste. Om te kijken of dit in de praktijk haalbaar is en of het in alle situaties en bij elke rijsnelheid geldt, zijn schoffeltesten gedaan. Deze zijn uitgevoerd met een trekker-schoffelcombinatie met side-shift, die uitwijkingen van het werktuig corrigeert.

Uit de testen blijkt dat schoffelen binnen de afwijkingsmarge mogelijk is met RTK-GPS op de schoffelmachine. In combinatie met de side-shift is de speling dan beperkt. Een gecombineerde toepassing van RTK-GPS op trekker en schoffelmachine geeft extra gebruiksgemak. De chauffeur heeft voldoende tijd om werkzaamheden achter zich te controleren, maar de besturing wordt niet nauwkeuriger. De rijsnelheid gaat bij precisie-schoffelen met RTK-GPS goed tot 4 km per uur. Bij een hogere snelheid nemen de afwijkingen iets toe, maar blijven wel acceptabel.

De schoffeltesten waren oriƫnterend. Herhaling is nodig om te kunnen beantwoorden of bijvoorbeeld een minder vlakke akker van invloed is op RTK-GPS en of eerder gereden sporen goed terug te vinden zijn. De eerste praktijkervaringen zijn hoopgevend en dat terwijl systeemverbeteringen zeker nog mogelijk zijn.

Klik hier voor het Ekoland-artikel 'Wat kan RTK-GPS doen voor onkruidbestrijding?'.