Nieuws

Mao blijft goed scoren als onderstam aubergines

Gepubliceerd op
29 september 2016

PCG heeft op verzoek van de sector een biologische onderstamproef aubergines aangelegd. Het huidige onderstamaanbod van aubergines is en blijft de laatste jaren onveranderd. De zaadleveranciers gaven aan dat er een waardig alternatief zou zijn voor de standaardonderstam Mao. De keuze van de onderstammen gebeurde op basis van de wensen van de telers en de kennis van de zaadhuizen.

Mao nieuw (Grow Group) spant de kroon in deze proef, zeker voor wat betreft productie. Ook Mao (Grow Group) voldoet zeker. Bij deze twee onderstammen is er aan het einde van de teelt slechts een beperkt aantal Meloidogyne terug te vinden in bodem en wortel. Javah (Takii) voldoet veel minder, zowel naar productie als naar Meloidogyne aantasting en populatie in de bodem.

Publicatie

Contact

Justine Dewitte,PCG, justine@pcgroenteteelt.be