Nieuws

Maak kennis met nieuwe wortel- en knolgewassen

Gepubliceerd op
24 mei 2017

Begin 2017 is het Leader-project ‘Zin voor innovatie: start met nieuwe teelten!’ van start gegaan in Vlaamse Ardennen. Binnen dit project is het de bedoeling dat telers kennismaken met nieuwe, nog ongekende soorten die potentie hebben in deze regio. In een rassendemo en een demotuin kunnen telers de nieuwe gewassen gaan volgen.

Eind april is een rassendemo yacon aangelegd met 11 variëteiten van verschillende oorsprong. Ook het planten van bataat staat op het programma. In een demotuin op PCG kunnen o.a. verschillende soorten oca, ulluco en mashua gevolgd worden, maar daar is ook crosne en suikerwortel te vinden.

Bataat

Nu de ijsheiligen gepasseerd zijn en de temperatuur buiten stilaan begint toe te nemen staat ook het planten van de bataat op het programma. De ruggen werden al twee weken vooraf aangelegd om een betere opwarming van de bodem te bekomen. Na een eerste rassenscreening in 2016, wordt in 2017 voornamelijk ingezet op teelttechniek. Verschillende objecten zullen vergeleken worden die het belang van het al dan niet gebruiken van zwarte plastiek en T-tape moeten nagaan. Daarnaast wordt de kwaliteit en het opbrengstpotentieel van verschillende soorten plantmateriaal bekeken (naakte stekken, stekken vooraf geworteld in water, vooraf geworteld in trays of in pluggen,…)  en worden opnieuw verscheidene rassen vergeleken. 

Bataat
Bataat

Hoewel beide teelten voor velen nog steeds onbekend in de oren klinken, merken we dat het belang en de interesse zeker toeneemt. Bovendien blijkt het oorsprongsgebied van deze gewassen nog wel meer dergelijke schatten te bieden. In kader van het Leader-project werd daarom een demotuintje aangelegd op PCG waarin enkele nieuwe, speciale soorten voor onze regio worden gedemonstreerd. Deze zomer zal een bezoek georganiseerd worden voor het grote publiek. In de demotuin kunnen o.a. verschillende soorten oca, ulluco en mashua aangetroffen worden alsook crosne en suikerwortel. 

Oca

Oca in verschillende kleuren
Oca in verschillende kleuren

Deze wortel- en knolgewassen kunnen allen zowel rauw als gekookt gegeten worden en hebben wat betreft kleur en vorm een grote verscheidenheid te bieden. Niet alleen voor de teler kunnen deze soorten een aangename afwisseling bieden op het bedrijf, ook voor de afzet (horeca, consument) zorgt wat extra diversificatie voor een nog ruimere variatie op het bord, zowel in kleuren als smaken.

Bron: CCBT 

Contact

Annelien Tack, PCG, annelien@pcgroenteteelt.be